Utfärda amnesti för papperslösa flyktingar!

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Opinion I takt med att flyktingpolitiken hårdnat och vägarna för legal arbetskraftsinvandring stängts har en ny underklass av rättslösa och exploaterade människor växt fram i Sverige. Det handlar om de papperslösa.Människor som lever och arbetar i Sverige oregistrerade, men som saknar alla de rättigheter som vi andra i dag tar för givna. Konsekvenserna är barn som inte får gå i skolan, vuxna som exploateras på en rättslös arbetsmarknad och tvingas till svartarbete, människor som förnekas rätten till bostad och sjukvård. Uppgifterna om hur många papperslösa som lever i Sverige varierar, de lägsta siffrorna talar om 5 000 personer medan de högsta uppemot 50 000.Orsakerna till att människor väljer att lämna sitt land för att söka sig en bättre framtid annanstans är många. Oavsett om vi anser att orsakerna är legitima eller inte så är migrationen ett faktum. Karl-Oskar och Kristina från Duvemåla flyttade till USA för att finna nya möjligheter. En del av de papperslösa stannar i Sverige efter att fått avslag på en asylansökan, andra har kommit hit på turistvisum och stannat kvar efter att viseringstiden gått ut. Andra har haft tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd som gått ut och ytterligare en grupp har stannat kvar efter att ha haft arbetstillstånd för säsongsarbete.Papperslösa arbetar inom alla områden, inom byggbranschen och jordbrukssektorn, på städföretag och restauranger, som bärplockare och säsongsarbetare.Efterfrågan på billig och foglig arbetskraft finns både inom den öppna, legala arbetsmarknaden och inom den informella sektorn och i hushållen. För oseriösa företag är dessa människor guld värda, de accepterar vilka villkor som helst och ställer inga krav på arbetsmiljön eftersom de är helt beroende av arbetsgivaren.Deras barn förvägras rätten till utbildning, en fundamental mänsklig rättighet. Många av dessa människor står utanför hela det sociala skyddsnätet och har inte möjlighet att söka vård när de blir sjuka eller skadar sig. De lever i en rättslös värd där de inte har någon möjlighet att vända sig till polisen då de blivit utsatta för brott. En sexuellt utnyttjad kvinna kan inte vända sig till polisen – då kastas hon ut ur landet.Socialdemokraterna har genom historien kämpat för arbetarnas rättigheter, och använder en retorik som låter påskina att man arbetar för de mest utsatta i samhället, men i realiteten står man för en hård och inhuman flyktingpolitik som tvingar fram en ny underklass i fullständig rättslöshet.I Sverige beviljas extremt få, knappt en procent, flyktingstatus i första instans och åtta procent, vilket är väldigt lågt, får uppehållstillstånd.Inom EU ligger den siffran på mellan 10–30 procent, i vårt grannland Danmark på 22 procent. Sverige är också känt för långa handläggningstider.Den långa väntan får enorma konsekvenser på många olika sätt, en av de värsta aspekterna är apatiska flyktingbarn. Systemet tvingar människor att leva i ovisshet under många år, vilket leder till oro och passivisering.Det faktum att det är så svårt att få asyl i Sverige trots skyddsbehov, gör att människor tvingas gå under jorden och ordna sin försörjning på den rättslösa arbetsmarknaden.FN:s migrantarbetarkonvention som trädde i kraft förra sommaren syftar till att förbättra situationen för migrantarbetare världen över.Konventionen förpliktigar de länder som ratificerat den att garantera att grundläggande mänskliga rättigheter upprätthålls också för de människor som lever tillfälligt i landet. Den svenska regeringen har valt att inte ratificera konventionen.Hade konventionen gällt i Sverige skulle den svenska regeringen vara tvungen att åtgärda många av de problem som gäller för papperslösa, en skyldighet och möjlighet som den svenska regeringen valt bort.Vi anser att det är dags att utfärda en engångsamnesti för dem som befinner sig i asylprocessen, har genomgått asylprocessen eller varit i landet 12 månader eller längre utan permanent uppehållstillstånd. Detta oavsett om man är gömd eller inte.En amnesti skulle innebära en enorm möjlighet till nystart för den nya instans- och processordning i utlänningsärenden som planeras. Den slipper då börja med hela den eftersläpning i handläggningen som Migrationsverket dragits med i många år. För att förebygga nya problem på längre sikt krävs också nya legala möjligheter för att komma till Sverige för att arbeta och en humanare flyktingpolitik.Socialdemokratiska regeringar i Spanien och Grekland har genomfört amnestier med stöd av såväl fack som arbetsgivare. En amnesti i Sverige skulle rycka undan mattan för den svarta sektorn som utnyttjar människor hänsynslöst. Svarta jobb skulle bli vita och skatteintäkterna till staten skulle öka.Men viktigast av allt är att de mänskliga rättigheterna främjas och att vi hejdar utvecklingen mot mer segregation, rättslöshet, utslagning och fattigdom. Den har Sverige inte råd med.
Annons
Annons
#MeToo
Annons
Annons