Polen ett steg närmare totalt abortförbud

Protester mot en skärpning i den redan stränga abortlagen skakar Polen. På måndag kan tusentals kvinnor gå i strejk för att visa sitt missnöje. Totalförbudet delar den katolska allmänheten, men får stöd av kyrkans högsta ledning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Jag är aktiv katolik, men jag tycker att lagförslaget är djupt antikristet, oavsett hur många gånger författarna använder orden ”religion”, ”tro” och ”katoliker”, säger redaktören Anna Pawlikowska, en av de katoliker som i våras skrev ett uppmärksammat öppet brev till Polens biskopar med vädjan om djupare reflektion kring konsekvenserna av abortförbudet.

Tack från biskoparna

Någon djupare reflektion kom inte, i stället kom ett tack från biskoparna till de organisationer som sett till att förslaget kunde läggas fram inför parlamentet. I förra veckan röstade parlamentet för att ta upp det till vidare behandling. Samtidigt förkastade man ett konkurrerande förslag om liberalisering av abortlagstiftningen.

– Jag är djupt övertygad om att de aggressiva grupper som kallar sig själva ”livets försvarare” och som under ledning av präster och biskopar plågar och förföljer olyckliga kvinnor som gjort abort, och uppmanar till att ”stoppa förintelsen av de ofödda”, i själva verket begår ett övergrepp. De tar sig makt som de inte har rätt till, säger Anna Pawlikowska.

Polen har redan i dag en av världens strängaste antiabortlagar. Abort är lagligt endast i tre undantagsfall: när moderns liv och hälsa är i fara, när graviditeten är frukten av våldtäkt eller incest och när fostret är så missbildat att det inte kommer att överleva utanför mammans kropp. Enligt det nya förslaget ska samtliga undantag avskaffas. Den som orsakar ett fosters död (lagförslaget talar om ett tillblivet barn) ska kunna dömas till fängelse från tre månader upp till fem år.

Ska kunna åtalas och dömas

Om lagen blir verklighet ska den inte bara omfatta klassiska aborter utan även ”oavsiktligt orsakande” av ett fosters död, till exempel vid fosterdiagnostik eller medicinska behandlingar. Både modern och den medicinska personalen ska kunna åtalas och dömas. Kritiker menar att vanliga missfall kan komma att bli föremål för åklagarmyndighetens utredning. Detta eftersom det är åklagaren som ska besluta om barnets död är följden av ”medicinska åtgärder nödvändiga för att förhindra omedelbara hot mot moderns liv”.

– Min graviditet hotade mitt liv och läkarna räddade det. Om det här lagförslaget var lag då, då hade ingen läkare försökt rädda mig. Då hade jag varit död sedan 1980, säger Krystyna Janda i en intervju med Radio ZET.

”Vi borde gå i strejk”

Hon är den polska filmens och teaterns grand old lady, en av Polens genom tiderna mest hyllade skådespelerskor och i dag även en röst att räkna med i samhällsdebatten. Det var hennes inlägg på Facebook den 24 september, om att polska kvinnor borde göra som isländskorna för 41 år sedan och gå i strejk för att stoppa den nya lagen, som har lett till att det nu mobiliseras till ännu en landsomfattande protest mot abortförbudet. Kvinnor över hela landet uppmanas att stanna hemma från jobb och studier på måndag. Flera oppositionspartier och demokratirörelsen KOD stödjer strejken.

Klädda i svart

Sedan i fredags går lagförslagets motståndare klädda i svart inom ramen för #czarnyprotest (den svarta protesten) och i söndags gick flera hundra tusen svartklädda polacker ut på gatorna för att demonstrera mot vad de kallar för en förestående tragedi för Polens kvinnor.

Annons
Skogsbränderna
Annons