Protestantiska teologer: Vi är mer överens än många tror

Ett nytt teologiskt dokument har kommit lagom till 500-årsdagen av reformationen. Skrivet av drygt 250 pastorer, kyrkoledare och forskare från olika protestantiska kyrkor runt om i världen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ledarna hävdar att protestanter är mer överens i teologiska frågor än vad många kanske tror.

– Protestanter har i alla tider varit ense om det mest grundläggande. Men precis som i en familj är vi ibland oense om vissa saker, konstaterar Kevin Vanhoozer, professor i systematisk teologi från Illinois och en av författarna bakom dokumentet.

Dokumentet, som har titeln Reforming Catholic Confession, listar i tolv punkter några grundläggande protestantiska trossatser. Till exempel om treenigheten, försoningen, evangelierna och kyrkan. Sedan följer 25 förklaringar till varför protestanter tror som de tror där centrala begrepp i kristen tro ringas in.

– Utgångspunkten har inte varit att alla ståndpunkter som ryms inom den protestantiska kyrkan ska komma till uttryck i dokumentet. Snarare har frågan som var och en fått ta ställning till varit: Är vi överens om de stora dragen?, förklarar Jerry Walls, en annan av författarna.

Den protestantiska kyrkan beskylls ibland för att spreta åt alla möjliga håll medan den romersk katolska kyrkan är mer enig och sammanhållen i teologiska spörsmål. Detta dokument är ett försök att tala om att protestanter också tycker lika om väldigt mycket.

– Vi vill lyfta fram att begreppt katolsk är något mycket större än enbart den romersk katolska kyrkan. Omvänt tror vi att när protestanter är sanna mot sina ideal, sina egna rötter, så är de också i någon mån katoliker, menar Jerry Walls som är professor i filosofi vid Houston Baptist University.

Förutom att visa att protestanter tycker lika i många grundläggande teologiska frågor hoppas författarna att dokumentet också ska bidra till andlig förnyelse.

– Vår önskan är att det ska fungera som en uppmuntran till kyrkan att vara kyrka en värld där så mycket drar oss bort från Gud. Vi behöver tro att Gud har kontroll när allting annat stormar runt omkring oss, säger Timothy George, dekan på Beeson Divinity School i Birmingham, Alabama.

– Det finns en brustenhet inom oss och mellan oss. Vi ber därför att Gud och den helige Ande ska hela oss alla, säger han enligt enligt Christian Post.

Den 31 oktober är den officiella födelsedagen för den världsvida protestantiska kyrkan. Då är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg vilket blev starten på reformationen.

Dokumentet är översatt till franska, koreanska, portugisiska och spanska, och fler språk är på gång.

Val 2018
Skogsbränderna
Annons
Annons