Psalmsång och skapelseberättelse får kritik av Skolinspektionen

På Malmbäcks skola utanför Nässjö jämförs Bibelns skapelseberättelse med evolutionsläran. Det hävdar Skolinspektionen som kräver att skolans utbildning ska utgå ifrån ”vetenskapliga grunder”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var när Skolinspektionen skulle besöka Malmbäcks skola under hösten som de fick reda på att skolan infört en kurs som de kallat ”livets början” som en del av naturkunskapen. Där ska eleverna, enligt Skolinspektionens rapport, jämföra skapelseberättelsen med den vetenskapliga förklaringen. Enligt deras ”elevintervju” framgår också att huvuddelen av religionsundervisningen på Malmbäcks skola handlar om kristendom, och att de andra religionerna tas upp först i årskurs sex samt att eleverna fått sjunga psalmer under lektionerna.

Lärarna på Malmbäcks skola förklarar sig i Skolinspektionens rapport med att ”jämförelserna inte är lätta att undvika eftersom en majoritet av barnen går i söndagsskola”. Den förklaringen godtar dock inte Skolinspektionen. De skriver att ”Skolinspektionen ska inte och har inte någon åsikt om vad eleverna gör på sin fritid, men samtidigt poängterar Skolinspektionen att undervisningen på Malmbäcks skola ska utgå från vetenskapliga grunder.”

Torbjörn Stubbe är nybliven rektor på Malmbäcks skola. När Skolinspektionen kom på besök hade han bara hunnit jobba sex veckor och säger att han därför inte riktigt hunnit sätta sig in i alla nyanser av det Skolinspektionen skriver.

– Jag tolkar det som att Skolinspektionen menar att vi tydligare ska skilja på undervisningen om evolutionsteorin och om vad Bibeln säger och inte vikta dem mot varandra. Men det kan vara svårt eftersom många av eleverna går i söndagsskola och sedan kommer de till vår skola och ställer frågor med hänvisning till att ”på söndagsskolan sa de att… ” och så vidare. Och tanken är ju att vi ska utgå ifrån elevernas frågor och här präglar frikyrkan samhället och därför också frågorna.

Så Skolverket har dålig kulturförståelse för en frikyrklig miljö?

– Nej, de bevisar bara att de gör sitt jobb. De ska inte ta hänsyn till den lokala kontexten. Och som rektor har jag till uppgift att försvara undervisningen om alla religioner.

Men är det sant att ni inte talar om några andra religioner än kristendomen innan årskurs 6?

– Vi har till uppgift att undervisa i alla typer av religioner. Och även om inte Skolverket säger hur många timmar som ska ägnas åt varje religion så finns det ett krav på balans. Att eleverna upplever det som att vi i första hand undervisar i kristen tro kan bero på att många av elevernas frågor kretsar just kring detta.

Så det stämmer inte?

– Om eleverna har uppfattat det så har vi en skyldighet att lägga upp undervisningen på ett annat sätt.

I Skolinspektionens rapport kan man tolka det som att ni sjunger psalmer under naturkunskapslektionerna, stämmer det?

– Så är det ju inte, men jag måste borra lite mer i det. Jag kan tänka mig att när lärarna ska ge exempel på den svenska kyrkans tradition har de sjungit en psalm. Och det är ju inte fel. Men jag vet inte riktigt vad skolverket syftar på i den här frågan. Vi har ju ingen obligatorisk psalmsång på morgonen, eller något liknande under lektionerna.

IT-skandalen på Transportstyrelsen
Annons
Annons
Europakonferensen
Annons
Annons