Intro

Quiz: Vad kan du om Dagen och världen 2005-2015?

Nu har vi kommit fram till det sista av Dagens sju jubileumsquiz, där du svarar på frågor om tidningens historia och om händelser i världen under en tioårsperiod. Kan du få alla rätt?

Resultat

Quiz: Vad kan du om Dagen och världen 2005-2015?

Korrekta svar: av

Annons