Regeringen missar mål mot rökning

Regeringen missar sina mål i folkhälsoarbetet mot rökningen. Detta drabbar våra barn och unga. skriver två professorer i kardiologi och lungmedicin i Göteborgs-Posten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– De folkhälsomål kring rökning som sattes upp 2003 har inte uppfyllts på långa vägar.  En avgörande faktor för att fasa ut tobaksrökningen är att barn och ungdomar garanteras en rökfri uppväxt, skriver Kjell Larsson, professor i lungmedicin, Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi och Inger Ros, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Debattörerna påminner om att cirka 6 500 personer dör av rökning varje år i Sverige. Det är fler än trafikolyckor, hiv/aids, narkotika och självmord dödar tillsammans.

– Ett viktigt steg på vägen är att EU:s nya föreslagna regelverk för tobaksprodukter, som ska bidra till minskad rökning inom unionen, införs utan begränsningar. Här finns flera insatser som direkt kopplas till unga.

– Vi anser att Sverige ska driva en mer offensiv tobakspolitik, bland annat genom att öppna för neutrala förpackningar, exponeringsförbud, höja tobaksskatten och införa en bortre gräns när landet ska vara rökfritt.

Skribenterna menar att i väntan på att målen uppnås måste Sverige åtminstone göra som en majoritet av unionsländerna, stödja förslaget om minst 75 procents hälsovarningar.

– Det borde vara en självklarhet att ett medlemsland i EU fullt ut understöder ett gemensamt regelverk för minskat tobaksbruk. Inte minst för våra barn och ungas skull.

På sikt bör cigarettförsäljning förbjudas, menar debattörerna.

IT-skandalen på Transportstyrelsen
Annons
Annons
Annons
Annons