Regler för kommentarer på Dagen.se

Välkommen att kommentera artiklar på Dagen.se! Vi ser fram emot ett livligt meningsutbyte. I syfte att hålla en bra debattnivå har vi som grundregel: att de medverkande visar respekt för de personer och grupper som nämns i artiklarna och för andra som debatterar, samt att det finns en tydlig koppling mellan artikeln och kommentaren.

För att hålla en trevlig och respektfull samtalston har vi vissa regler. Vi tillåter inte:

1) Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
2) Rasistiska, främlingsfientliga eller sexistiska yttranden eller budskap.
3) Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
4) Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
5) Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
6) Hot, trakasserier och skvaller.
7) Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.
8) Din kommentar är längre än 2500 tecken.  

Vi förbehåller oss rätten av ta bort inlägg som bryter mot dessa regler. Den som gör ett inlägg som strider mot svensk lag ansvarar personligen för detta. Har du frågor, kontakta vår webbredaktör.