Retreatgården Berget i Rättvik blir katolsk

Retreat- och kursgården Berget i Rättvik lämnar Svenska kyrkan och blir katolsk. Ekumeniken vill man dock hålla vid liv, bland annat genom att fira såväl katolsk som svenskkyrklig mässa vid två olika tillfällen varje dag i samma kapell.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På en bergssluttning ovanför Siljan ligger Berget, ett svenskt Taize”, dit många söker sig för andlig fördjupning på tysta retreater på S:t Davidsgården eller för att gå kurser på Meditationsgården. Rötterna finns i Svenska kyrkan och Berget drivs av en ekumenisk kommunitet med såväl katoliker som protestanter som medlemmar. Nu är Berget på väg att bli en del av den katolska kyrkan i Sverige, en process som pågått i flera års tid och som nu blivit offentlig. Bland annat har ett brev skickats ut till ett stort antal personer med koppling till retreatgården.

Ny daglig katolska mässa

”Från och med nästa år tar Berget ytterligare ett steg mot kyrkans synliga enhet. Morgonmässan enligt Svenska kyrkans ordning fortsätter att firas som tidigare. Nytt blir att en daglig katolsk mässa firas i anslutning till vespern. På så sätt kan katoliker, svenskkyrkliga och frikyrkliga fira mässa varje dag i samma kapell. Detta är unikt i Sverige och världen”, står det i ett pressmeddelande där Bergets nya inriktning presenteras.

Sex av medlemmarna i Bergets kommunitet är på väg att upptas i Katolska kyrkan. Det gäller också föreståndaren Peder Bergqvist, som tar steget från präst i Svenska kyrkan till att bli först katolsk diakon och sedan, under pingsthelgen 2016, vigas till katolsk präst.

Retreat- och kursgårdens verksamhet förändras inte, framhåller Berget. Utbudet av retreater och kurser blir detsamma och den dagliga tidebönsrytmen behålls.

Lång process

När företrädarna från retreat­gården beskriver resan mot den katolska kyrkans gemenskap handlar det om en flera år lång process, där kommuniteten bland annat varit på besök i Rom. En tidigare plan var att få dispens från Katolska kyrkans regler så att katoliker och protestanter skulle kunna fira nattvard gemensamt, vilket dock Katolska kyrkan bestämt sa nej till. I stället inleddes den dialog som nu lett till att Berget blir en del av Katolska kyrkan, med biskop Anders Arborelius som beskyddare. Troskongregationen i Rom har, med påve Franciskus välsignelse, gett Berget sitt fulla stöd, framhåller man.

”Den fulla kommunionen med biskopen av Rom är nödvändig för de kristnas synliga enhet. Vi fortsätter att be och verka för alla kristnas synliga enhet i vårt dagliga liv och genom att fullfölja vår ekumeniska mission”, heter det i Bergets pressmeddelande.

Per Mases, som var föreståndare för Berget från 1974 fram till 2010, var i likhet med efterträdaren Peder Bergquist präst i Svenska kyrkan. Efter pensioneringen och kort före sin död i december 2010 konverterade Mases till katolicismen.

Fakta:

Berget

Berget är Sveriges äldsta retreatgård med start redan på 1960-talet. Verksamheten växte fram ur stiftsgården i Rättvik men 1974 avskildes Berget och blev en egen stiftelse.

Syftet är att erbjuda retreater och annan verksamhet som ger andlig fördjupning och som främjar strävanden för Kyrkans enhet.

Anläggningen består av två enheter, S:t Davidsgården för retreater och Meditationsgården för kurser, bland annat i kristen djupmeditation.

Cirka 2 500 personer deltar i retreater och kurser årligen.

Annons
Nyhemsveckan
Annons