Romerna stoppades av kyrkan

I regeringens vitbok ”Den mörka och okända historien” beskrivs hur Svenska kyrkan och dess ledare motarbetade romernas möjlighet att folkbokföras i Sverige under 1900-talet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Under gårdagen släpptes boken som sammanfattar hur det svenska samhället kränkte och gjorde övergrepp på romer i Sverige under 1900-talet. Även Svenska kyrkans roll beskrivs i redogörelsen.

– Förhoppningsvis kommer vitboken att bidra till fördjupad debatt och mer forskning kring den här mörka delen av Sveriges historia. Ska vi komma åt utanförskapet, diskrimineringen och fördomarna av i dag så måste vi förstå historien, säger Erik Ullenhag till TT.

Alla svenskar bokfördes

Under 1900-talet bokfördes alla svenskar i kyrkans församlingsbok där personen bodde. Kyrkobokföringen var en löpande folkbokföring som avspeglade det svenska befolkningsläget. Personer som bott i församlingen men hade okänd hemvist, som inte bedömdes ha bott tillräckligt länge på orten eller som inte hade en stadig anknytning till orten fördes över till boken om ”Obefintliga”.

Den lokala skattemyndigheten anklagade bland annat Länsstyrelsen för att försöka hindra romer från att stanna på samma ställe. Om de var kvar längre på samma ställe tvingades nämligen församlingarna kyrkobokföra dem.

Bodde i tillfälliga bostäder

Många romer hamnade i boken om ”Obefintliga” då de ofta bodde i tillfälliga bostäder sällan fick arbete. När två obefintliga födde barn räknades barnen som utomäktenskapliga och fick en förordnad barnavårdsman. En obefintlig utan folkbokföring fick heller ingen rätt till barnbidrag eller folkpension.

– Vi löser inte alla problem med diskriminering och utanförskap bland romer och resande med en vitbok, men det är en viktig pusselbit för att komma framåt. Det är också ett viktigt erkännande till dem som har berättat historier men inte blivit trodda, säger integrationsminister Erik Ullenhag till TT.

Fakta:

 • Fakta: Kyrkoledarnas svar om ”Zigenarfrågan”
 • 1954 års Zigenarutredning vände sig till lokala och regionala myndigheter för att undersöka hur de hanterat frågan om mantalsskrivning, (den i äldre tider årliga registreringen av befolkningen som idag motsvaras av folkbokföringen). Flera kyrkliga ledare sände svar för att förklara varför romer inte blev kyrkobokförda på orten.
 • De oftast korta intervaller mellan zigenarnas flyttningar omöjliggör deras fasta inlämnande i den allmänna folkbokföringen. Härtill bidraget uppfattningen att zigenarna äro blivande fattigvårdsfall, som man helst vill slippa taga befattning med. 
  Pastorsämbetena
  i Lagga och Östuna
 • Att organisera särskilda för rasen väl avpassade bosättningsförhållanden förekommer ju i många länder, men att bana väg för en rasblandning, som visat sig farlig och ödesdiger för landets sunda utveckling måste ju avböjas av dem som känna ansvar för kommande släktens framtid.
  Vice pastor i Vidbo
  och Husby-Långhundra församling
 • De böra aldrig sammanblandas och aldrig ingå äktenskap med svenska män och kvinnor! Släpp aldrig ihop några människor av olika nationaliteter i samma samhälle! Tänken Eder in i det helvetet, som då skulle kunna uppstå!
  Kyrkoherden i Valö
TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons