<![CDATA[RSS feed from Dagen]]> http://www.dagen.se/rss-feed-from-dagen-1.85579?=&ot=example.AjaxPageLayout.ot Thu, 14 Dec 2017 02:15:00 +0000 sv-se <![CDATA[Trump blev den store förloraren]]> http://www.dagen.se/ledare/trump-blev-den-store-forloraren-1.1070715
För drygt 13 månader sedan, den 9 november 2016, vaknade en häpen värld till nyheten att Donald Trump hade besegrat Hillary Clinton i kampen om Vita huset. Det som inte skulle kunna hända hade faktiskt hänt. Nu är det president Trumps tur att häpna. Trots hans massiva stöd för Roy Moore i senatsvalet i Alabama, en av de stater där republikanerna är som starkast, var det motkandidaten, demokraten Doug Jones, som avgick med segern.

Fyllnadsval i en av USA:s 50 delstater vad rör det oss? I normala fall skulle resultatet knappt ha blivit mer än notiser i svenska tidningar.

Men sedan Donald Trump valdes till USA:s president är det inte mycket som är normalt i amerikansk politik. I själva verket blev striden mellan Moore och Jones inte bara ett val mellan två kandidater till senaten utan lika mycket en förtroendeomröstning om presidenten.

Roy Moore är ingen dussinpolitiker utan en i högsta grad kontroversiell figur som, utöver de välbelagda anklagelserna om sexuella övergrepp mot mycket unga flickor tidigare i livet, står för extrema uppfattningar i exempelvis rasfrågan. Han är också en profilerad motståndare mot aborter, vilket fått så kallade högerkristna evangelikaler att stödja honom.

Beredvilligheten hos vissa men långtifrån alla kristna att bortse från en kandidats moral och etik känner vi igen från presidentvalskampanjen.

Argumentet att Gud vid upprepade tillfällen använt personer med dålig karaktär och förkastligt beteende – kung David och Saul som blev Paulus brukar nämnas som främsta exempel – dök upp igen i valkampanjen i Alabama. Att dessa bibliska storheter ödmjukade sig och bad om förlåtelse för sina illdåd är en detalj som det inte verkar fästas något avseende vid. Men ord som ”Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet” (Ps 51:3) är inte ord som hörts ur vare sig Trumps eller Moores munnar.

Nu blir Doug Jones till sin egen stora förvåning en av Alabamas två representanter i senaten. Det republikanska övertaget krymper till minsta möjliga, 51 mot 49. Och, av större betydelse, det skadskjutna demokratiska partiet får vind i seglen inför de val till senat och representanthus som genomförs hösten 2018.

Att en demokratisk kandidat kunnat vinna i Alabama ger segervittring även i andra delstater, där utgången normalt är oviss.

Och även hos det republikanska partiet finns anledning att om inte glädjas så åtminstone dra en suck av lättnad. Roy Moore i senaten hade inneburit en kvarnsten om halsen i en valrörelse som med stor sannolikhet kommer att bedrivas i kölvattnet av #metoo med stort fokus på kandidaternas moraliska vandel.

Och presidenten då? Ja, ett är säkert. Trumps position har inte stärkts genom att han utan förbehåll stöttat Roy Moore. ”Dumdristigt” är ett milt ord för ett sådant beteende av en person som själv anklagas för sexuella trakasserier av ett stort antal kvinnor och mot vilken avgångskrav riktas från allt fler tunga politiker.

]]>
1.1070715 Elisabeth Sandlund Thu, 14 Dec 2017 02:15:00 +0000
<![CDATA[Allt jag är ger jag dig]]> http://www.dagen.se/kronikor/allt-jag-ar-ger-jag-dig-1.1070709
Bilen med bruden kom inte i tid till kyrkan. Oroliga blickar utbyttes. Det tog inte många minuter förrän det började viskas i bänkarna. Vad hade hänt? En olycka eller – hemska tanke – hade hon ångrat sig? Brudgummen var ju på plats.

Det som till en början avfärdades med ett snett leende och ett; ”det är ju typiskt henne” övergick efter hand till ett bekymrat samtal. Till och med vaktmästaren sa att han minsann ”aldrig hade varit med om något liknande”. Då kommer hon. Vacker, glad och självklar. Ingen grämelse. Bara glädje och kärlek. Det fanns ju en förklaring. Svärmor hade kört fel.

Men lika självklart som hon hanterade förseningen lika osäker blev hon precis i det ögonblick alla brudpar darrar. När jag frågar om de är beredda att avge sina löften inför både Gud och människor; då stillnar kyrkan, då vibrerar luften. Det är på allvar. På riktigt och så omfattande. Hela livet involveras: Kroppen, själen, personligheten och det andliga livet, men också den sociala situationen och framtiden. Ett ”ja” där blir livsavgörande.

Det handlar om löften att stå kvar vid varandras sida, alldeles oavsett vad som händer. Det handlar om överlåtelse där inget hålls tillbaka. Det är att ta emot och ge det största företroende en människa kan ge någon annan. ”Allt jag är ger jag dig.” Inte konstigt att larmet tystnar och benen darrar.” Kommer vi att klara detta? Vågar vi? Vill vi?” Frågorna flyger genom luften bara för att besegras av den kärlek som fört paret samman. ”Ja! Jag vill! Vi vill! ”Så böjer de knä för bönen om Guds välsignelse. Det är så vackert och kraftfullt. Samtidigt.

Även om formen för en vigsel kan skifta från tid till annan och från kultur till kultur finns det ett element som alltid måste vara med: Det gemensamma samtycket. I en vigsel i kyrkan uttrycks det oftast två gånger, dels som ett svar på en fråga, dels i form av löften som förtydligar svaret. Det måste vara ställt utom allt tvivel att man är överens. Därför sker det offentligt, i en gudstjänst, det vill säga inför både Gud och människor. Något så viktigt som ett äktenskap kräver fler vittnen än två, andra måste också kunna bekräfta, till och med Gud!

Även om jag kan tycka att allt runt omkring kan gå till överdrift ibland är tydligheten och allvaret i en vigsel som föregår äktenskapet både sunt och gott. Så här i ljuset av #metoo tänker jag att det vore bra att uppvärdera vigseln och äktenskapet. Vigseln som en naturlig plats för att uttrycka ett gemensamt samtycke till närhet, intimitet och sex, och äktenskapet som ett naturligt skydd för den relationen. Äktenskapet är inte som en del anser, ett konservativt/moraliskt fängelse, utan en hjälp och ett skydd för de mest personliga relationerna. Sedan är det ju inte hela välden om man blir lite sen. Det är värt att vänta på den rätta.

]]>
1.1070709 Ulf Sundkvist Thu, 14 Dec 2017 02:15:00 +0000
<![CDATA[Svensk mission – eller Guds?]]> http://www.dagen.se/debatt/svensk-mission-eller-guds-1.1070717
Hur viktigt är mission för kristna i Sverige i dag? Jacob Rudenstrand lyfter angelägna frågor om mission i sin debattartikel i Dagen 7 december ”Mission i vår tid utmanar”. Men vi reagerar på att hans snäva bild av mission missar flera spännande perspektiv.

För Svenska missionsrådet är missionsuppdraget helt avgörande för kyrkans identitet och uppdrag eftersom den har sitt ursprung i Guds kärlek till alla människor och hela skapelsen. Detta har vi värnat sedan vi bildades 1912. Mer än hundra år senare är vi fortfarande en aktiv mötesplats för Sveriges kyrkor, missionsorganisationer och kristna utvecklingsorganisationer. I vår gemenskap finns utrymme för olikheter. Vi berikas och lär av varandra genom att tillsammans vara del av Guds mission i vår tid. Det kommer vi att fortsätta med oavsett genomlysningen av vårt namn.

Men utifrån Jacob Ruden­strands debattartikel ser vi ett behov av att utmana några av de bilder som finns om mission och bredda perspektiven.

För det första, vems mission handlar det om? Den bild av mission som Jacob Rudenstrand skriver fram fokuserar starkt på att det är människor som missionerar. Ett viktigt perspektiv är att det ytterst är Gud som verkar i mission, och inbjuder oss människor att vara efterföljare till Jesus Kristus och medarbetare i sitt försoningsuppdrag: Guds mission – missio Dei. Med detta perspektiv blir mission mer en ”befrielse till tjänst” än en ”befallning”.

För det andra, vad innehåller mission? Olika aspekter av vad mission är behöver inte ställas mot varandra. Vi vill poängtera den helhetssyn som följer av att Gud verkar i världen. ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”, säger Jesus. Vi ska göra det Jesus gjorde, nämligen ”förkunna de goda nyheterna om Guds rike” och verka för att detta uppdrag tar sig konkreta uttryck i ”vittnesbörd, tjänst och gemenskap” (så är det formulerat i Svenska missionsrådets stadgar). Därför rymmer mission mycket! Vittnande om Jesus Kristus sker i ord och handling; genom arbete mot förtryckande maktstrukturer; initiativ till dialog och enhet; rättighetsbaserat utvecklingssamarbete som långsiktigt stärker människor och samhällen så att de kan besegra fattigdom och förtryck; samt akuta humanitära insatser som räddar liv och förebygger katastrofer. Allt detta ryms!

För det tredje, var sker mission? Den sker överallt där Gud verkar. Därför kan vi inte mäta graden av mission i hur många missionärer som skickas från Sverige till andra delar av världen. Även om det kan vara intressant i sig, är det ett uttryck för en statisk syn på sändare i nord och mottagare i syd. Missionen har i dag många olika centra och ”polycentrisk mission” var temat för den globala missionskonsultation som World Evangelical Alliance höll förra året, där vi deltog. Mission utgår inte bara från det globala nord. Ett skifte har skett där många missionsinitiativ i dag har ursprung i Afrika, Asien och Latinamerika. Men mission i Sverige sker också genom alla svenskar som engagerar sig i ensamkommande flyktingbarn, språkcaféer och stöd till utsatta i samhället.

För det fjärde, vem ska betala? Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation. Bland våra 34 medlemsorganisationer finns många olika traditioner och uttrycksformer representerade och vi lär oss ständigt av varandra. Ett av våra uppdrag är att vidareförmedla statliga medel från Sida till olika utvecklingsinsatser som våra medlemmar genomför tillsammans med samarbetsorganisationer i hela världen. Vår roll i det arbetet är att kvalitetssäkra, utveckla och granska, så att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt och möter de behov och mål som de är avsedda för. En förutsättning för att vi ska bevilja medel för en insats är att den är i samklang med den sökande organisationens egen identitet och värdegrund. Genom vidareförmedling bidrar vi till att en mångfald av kristna aktörer tydligt kan visa på trons särskilda roll och möjligheter i utvecklingssamarbetet.

Statliga medel ger oss en fantastisk möjlighet till såväl finansiering som ett kontaktnät bland beslutsfattare. Under MR-dagarna tidigare i år deltog exempelvis både UD och Sida i våra arrangemang, vilket visar att vi som kristen aktör har relevanta erfarenheter och värdefull kunskap som är intressant för många. Vår utgångspunkt är att statliga medel kompletterar de insatser som kyrkor, församlingar och organisationer själva samlar in till.

Vår verksamhet och våra relationer vittnar om missionens ständiga aktualitet men också om dess komplexitet. Vi är en del av Guds mission i vår tid och vill vara med och sprida evangeliet i ord och handling med respekt och öppenhet, internationellt och på hemmaplan.

Anders Malmstigen, general- sekreterare Svenska missionsrådet

]]>
1.1070717 Thu, 14 Dec 2017 02:05:00 +0000
<![CDATA[Religion tillbaka i europeisk politik]]> http://www.dagen.se/nyheter/religion-tillbaka-i-europeisk-politik-1.1070741
– Jag är glad och stolt över att det här mötet hålls i Kroatien. Här finns en tradition av att ha levt tillsammans, kristna, muslimer och judar. Vi har också under senare år haft en lyckad integration av muslimer i vårt samhälle, sa Kroatiens premiär­minister Andrej Plenkovic när han öppnade konferensen i Zagreb förra veckan.

Konferensen med religions­dialog som tema hölls på initiativ av EPP-gruppen i Europaparlamentet och pågick i två dagar.

Mötet hölls i Kroatien – en region som har en lång tradition av fredlig samexistens mellan olika religioner, men som också varit blodig skådeplats för konflikter mellan olika folkgrupper. I dag har den unga nationen Kroatien, som är det senaste tillskottet bland EU:s 28 länder, återtagit en plats bland de länder som lyckas väl med integrationen av den muslimska minoriteten och med dialog och fredlig samexistens.

Representanter för katolikerna

På konferensen fanns representanter för katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor, det fanns flera judiska representanter och några muslimska företrädare. Dock saknades representanter för protestantiska kyrkor.

De politiker som deltog i mötet var alla knutna till arrangerande EPP-gruppen, den grupp i EU-parlamentet som samlar kristdemokratiska och konservativa politiker. EU var från början just ett dialog- och fredsprojekt, påminde den franska parlamentarikern Joseph Daul, ledare för EPP-gruppen.

– Efter kriget fanns ett hat mellan fransmän och tyskar. Men detta hat har inte reproducerats till nästa generation. Vi fick en försoningsprocess, och det var genom denna vi fick fred, sa han.

I dag, med ökande spänningar mellan olika religiösa grupper i Europa, är det viktigare än någonsin med mötesplatser för företrädare mellan olika religioner, menade flera av konferenstalarna.

– Vi måste modigt söka nya vägar. När det kom fler ortodoxt kristna till Europa utvidgade vi dialogen till att gälla denna grupp. I dag har den muslimska närvaron ökat i Europa och nu behöver dialogen omfatta även dem, sa brittiske politikern Stephen Biller, tidigare ledare för den interreligiösa dialogen inom EPP.

Religionen åter i fokus

Immigration och ett ökande antal flyktingar i Europa har bidragit till att religionen åter har kommit i fokus i samhälls­livet och i politiken, menade flera debattörer. Spänningar mellan olika religiösa grupper har ökat. Men samtidigt, sa bland andra politikern Alojz Peterle, före detta premiärminister i Slovenien, är religion inte något som ska bekämpas, tvärtom:

– Religion har en stark potential att hjälpa oss att sätta människan i centrum. Religionen är vår allierade i denna fråga.

Religion har därför, och ska ha, en stark plats inom politiken, menade han.

I dag söker allt fler människor en tro, en andlighet, eftersom de ser att livet handlar om mer än materiella ting, sa kroatiska parlamentets talman Gordan Jandrokovic.

– Det finns i dag en slags moralrelativism som är en utmaning. Denna relativism innebär att man på ett sätt tappat sin själ. Och detta leder till rädsla – en rädsla som präglar den instabilitet vi ser i Europa i dag.

”Stärka värden”

Därför, menade han, handlar religionsdialog om att stärka de värden vi har gemensamt i de religioner som finns i Europa.

– EU byggdes på kristna tankar. Och i dag måste vi stärka de värden som handlar om solidaritet mellan våra länder.

Stephen Biller – något av en nestor i dessa sammanhang eftersom han varit med om att forma EPP-gruppens interreligiösa dialog – hoppades att dagarna i Zagreb kommer att innebära nya möjligheter till dialog mellan politikerna och de religiösa ledarna.

– Abraham kan bli en ledstjärna för oss. Det finns en fientlighet gentemot muslimer i Europa i dag. Samtidigt har den muslimska ”umman” (muslimsk gemenskap, red:s anm) i Europa en stor uppgift: hittills har det varit förbjudet för muslimer att ha med det de kallar ”hedningar” att göra. Min bön är att den helige Ande ska inspirera och hjälpa kristna och muslimer i dialogen framöver, och att kristna kan bli muslimernas bästa vänner i denna dialog.

]]>
1.1070741 Inger Alestig Thu, 14 Dec 2017 02:05:00 +0000
<![CDATA[Nej igen för kristet gymnasium]]> http://www.dagen.se/nyheter/nej-igen-for-kristet-gymnasium-1.1070721
Broskolan ansökte om att få starta två gymnasieprogram, i form av så kallade särskilda varianter (se faktaruta), av det samhällsvetenskapliga programmet.

Inför ansökan genomförde Broskolan också en enkätundersökning bland elever i årskurs 8 och 9 på flera skolor.

Nästan 40 procent av eleverna svarade att de skulle kunna tänka sig att söka till Broskolans två tänkta gymnasieprogram.

Orimliga kostnader

Men Skolverket tycker inte att det är ett relevant argument. Dessutom gör Skolverket bedömningen att kostnaden för utbildningarna inte är rimlig.

Skolverket skriver också i avslaget att en av de sökta utbildningarna inte ryms ”inom examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet” som innebär att utbildningen ska vara förberedande för vidare högskolestudier.

Inte tillförlitlig budget

Samtidigt som Skolverket har granskat Broskolan och de särskilda varianterna har Skolinspektionen undersökt om Broskolan skulle bli godkänd som huvudman för gymnasieskola avseende samhällsvetenskapsprogrammet. Och även här blev det ett nej, Skolinspektionen anser bland annat att budgeten inte var tillförlitlig.

– Problemet är att Skolverket ger instruktioner till oss som sökande att ansöka på ett visst sätt, sedan får vi andra instruktioner från Skolinspektionen, säger Broskolans ställföreträdande rektor Stefan Häggström till Dagen.

– Sedan är det problematiskt nog mitt jobb att medla mellan dem så att de förstår vår ansökan.

I februari 2016 berättade Dagen om Broskolans planer på att utöka verksamheten med en kristen gymnasieskola. Men Örnsköldsviks kommun ställde sig inte bakom planerna och senare samma höst avslog Skolinspektionen ansökan.

Broskolan gav dock inte upp – i början av 2017 skickades en ny ansökan in. Men resultatet blev detsamma, första sa Bildningsnämnden i Örnsköldsvik nej, sedan sa alltså även Skolverket och Skolinspektionen nej.

Anmälde Bildningsnämnden

Den 11 maj förklarade Socialdemokraterna i Bildningsnämnden beslutet att avstyrka Broskolans ansökan. ”I Örnsköldsvik har vi socialdemokrater alltid stått upp för elevers fri- och rättigheter. Vi har därför alltid avstyrkt ansökningar från religiösa friskolor, då vi anser att religiös påverkan inte är förenligt med dessa fri- och rättigheter”, skrev de i en debattartikel i Örnsköldsviks Allehanda.

Oppositionen, och företrädare för Broskolan, kritiserade beslutet i Bildningsnämnden – bland annat med hänvisning till att inaktuella uppgifter från Broskolans första ansökan användes som underlag.

Stefan Häggström DO-anmälde också Bildningsnämnden för diskriminering i juni 2017. Men Diskrimineringsombudsmannen bedömde att den politiska majoritetens hänvisning till religiösa friskolor inte omfattades av diskrimineringslagen.

Ger inte upp

Trots nederlagen vägrar Stefan Häggström ge upp. Han säger till Dagen att Broskolan troligtvis kommer att utgå från en annat nationellt program vid en ny ansökning i januari 2018.

– Vi söker nu samarbete med Skolinspektionens tillståndsavdelning samt Skolverket rörande tydlighet i ansökningsförfarandet, säger han.

]]>
1.1070721 Johannes Ottestig Thu, 14 Dec 2017 02:05:00 +0000
<![CDATA[Tre miljoner kronor till svältande]]> http://www.dagen.se/nyheter/tre-miljoner-kronor-till-svaltande-1.1070734
I bland befinner man sig mellan två världar. Jag minns själv när jag satte mig på flygplanet hem från Addis Abeba, efter att ha besökt människor på randen till svält både i norra och södra Etiopien. Deras berättelser och blickar fanns färskt i minnet medan jag tvingades lyssna till konversationen bredvid mig på flygplanet.

Där satt ett svenskt par som snabbt började klaga på de trånga sätena, och hur jobbigt det skulle bli att spendera natten där. De försökte byta upp sig till förstaklass, men fick beskedet av personalen att det inte gick.

Deras klagolåt mynnade ut i att haka upp sig på flygbolagets bonuspoäng.

Vad har de egentligen fått ut av all denna bonus? Och jämför med en rad andra resor de gjort, som resan till Brasilien, där var det service.

I den sinnesstämning jag befinner mig i, har jag lust att bara skälla ut dem, rakt upp och ned. Det är bara några timmar sedan jag stod öga mot öga med människor som ägde nästan ingenting, och vars skördar höll på att slå fel. Och här sitter de och klagar på ett flygbolags bonuspoäng.

Mentalt befann jag mig kvar mellan de två världarna några dagar till. Sedan tog den svenska vardagen över mer och mer.

Blickar tillbaka

När jag skriver det här några månader senare blickar jag tillbaka på min resa och minns skolbarnens tacksamhet och vädjanden om fortsatt hjälp. Jag minns kyrkoledaren som smulade sönder en uttorkad kaffeplanta och undrade hur folk ska kunna leva vidare på en plats där torkan härjat i flera års tid.

De människorna finns kvar, de lever under samma omständigheter som när jag var där, och det är till dem Dagen och EFS har samlat in pengar.

EFS missionssekreterare Erik Johansson har regelbundet kontakt med Mekane Yesus-kyrkan, som ser till att alla pengar som samlats in når dit de ska.

Vad har pengarna använts till?

– De har gått till det vi planerade för, dels skolmaten i norra Etiopien. Sedan har vi de senaste månaderna jobbat med matdistribution i södra Etiopien. Det är inte så att svältfaran är över, men det kommer ut mat i all fall.

Hur är situationen i dag?

– Det är fortfarande ytterst kritiskt. Jag tror att de fått in en del hjälp till de torkdrabbade områdena, så det är inte nivå fem på skalan, vilket skulle innebära svält. Men det har heller inte varit några skördar sedan vi var där. Det man lever på är matbistånd som kommer utifrån.

På sikt går det väl inte bara att leva på matbistånd?

– Nej, något måste kunna växa. Där är vi inte i nuläget, men Mekane Yesus-kyrkan jobbar mycket med att få med långsiktighet i det här. Man talar mycket om att anpassa sig till klimatförändringar.

”Man måste lära om”

I det här fallet är det alltså torka som är det stora hotet, och som kan tvinga folk att fly från mark som blivit obrukbar.

– Att hindra klimatförändringarna går inte att göra på plats, det är inte de som utsätts för det här som orsaker dem. De kan bara anpassa sig. Det som behövs är andra bevattningsmetoder, andra grödor, andra jordbruksmetoder. Sådant tar lite tid, man måste lära om. I nuläget handlar det om att se till att människor har någonting att äta.

]]>
1.1070734 Jacob Zetterman Thu, 14 Dec 2017 02:05:00 +0000
<![CDATA[Finns det ingen förlåtelse i #metoo?]]> http://www.dagen.se/debatt/finns-det-ingen-forlatelse-i-metoo-1.1070727
#metoo-rörelsen har skakat om uppfattningen av relationen mellan män och kvinnor: Är det verkligen så illa och så utbrett, att män förnedrar kvinnors integritet?

Men #metoo bör skaka om på ett annat sätt också: sättet män hängs ut på borde få en kristen att ställa frågan: vart har evangeliet tagit vägen i den våg av förtrytelse som nu sköljer över världen? Finns det ingen nåd för dessa förövare?

Debattörer i sekulära medier har tyckt sig höra genuin ånger hos någon av dessa män, och undrat om det inte kan tas på allvar. Lisa Magnusson skriver i en ledare i Dagens Nyheter den 22 november med rubriken Det finns något som är ännu svårare än att säga förlåt: ”Personligen tror jag att alla förlorar på en värld där sexbrott är det värsta. Där det automatiskt blir omöjligt att gå vidare, där ingen förlåtelse finns att få eller ge. Där de inblandade för alltid är märkta ... Det är inte vi som bestämmer om förlåtelsen är möjlig här. Och det är sant att det är svårt att ärligen be om ursäkt, men det är ännu svårare att ärligen ta emot ursäkten.”

Varför hör man ingen kristen pastor stå upp för det kristna budskapet om nåd, förlåtel­se och försoning även för #metoo-­ överträdare?

Det kanske finns ett skäl: Om man ska ge en, något karikerande, men ändå inte överdriven, beskrivning av hur kristen förlåtelse uppfattas fungera, så faller hela tyngden på offret. Den drabbade ska förlåta och glömma och ju snabbare förlåtelsen av förövaren sker, och desto mer total glömskan över vad som skett är, desto bättre – allt i ljuset av Guds förlåtelse i Kristus och en del lösryckta ungefärliga bibelversar om att Gud ”kastar alla synder i glömskans hav”. Men inte nog med det: offret eller den drabbade ska också bevisa sin försoning med förövaren genom att visa förtroende för denne eller denna. Och ju mer tillit, desto mer uppfattas försoningen ha gått på djupet hos den förorättade. Han eller hon är ”en god kristen”, och det hela ser väldigt snyggt ut, och ”allt är frid”.

Problemet är förstås att allt inte är frid. Att det hela tvärtom är fult och att mången har lämnat den kristna tron efter övergrepp – kanske begånget av någon kristen – och i besvikelsen över att ingen ställts till svars, över hyckleriet och falskheten. Men, detta har varit hanterbart i den ”skyddade verkstad” där kristet teologiskt tänkande (eller snarare brist på sådant) äger rum. #metoo utmanar här till uppvaknande, för det är uppenbart att ovannämnda beskrivning av hur kristen försoning praktiseras inte tål dagens ljus: det är väl därför ingen kristen ledare har trätt fram och hävdat att hela #metoo-problematiken skulle lösas om bara de förorättade kvinnorna förlät och glömde. Varje tänkande människa torde också inse att ett sådant budskap vore ohållbart.

Men har då kristen för-soningsteologi inget att komma med? Svaret måste bli ”Jo!” – men kanske annan än den ovan beskrivna. Det finns teologer i andra delar av världen som uppenbarligen har en levbar lära, där rimliga krav på rättfärdighet och sanning upprätthållts, samtidigt som nåd ges. Processen i Sydafrika efter apartheid är ett sådant exempel. Den amerikanske nytestamentlige evangelikale exegeten Craig Keeners och hans hustru Médines bidrag till etnisk försoning är ett annat. Och vad kan vi då lära oss?

#metoo hjälper oss att inse, att fokus i en försoningsprocess inte kan ligga på offret och dess förmåga att förlåta och glömma. Och väl är det, för sådant tänkande har inget stöd i Bibeln, där begrepp som ånger, omvändelse, bättring och gottgörelse är vitala komponenter för att försoning och helande till gemenskap ska kunna uppnås; alltså något annat än att ”sopa under mattan”.

Det kristna budskapet är fortfarande att det finns nåd och förlåtelse från Gud för synd, även för män som kränkt kvinnor. Detta torde i dagens mediedebatt om #metoo framstå som skandalöst, chockerande och direkt opassande att framhålla. Likväl är det sant. Jesus Kristus har dött och uppstått, och i sin död bar han världens synd. Guds syfte med försoningen är upprättelse till gemenskap. Men förlåtelsen tillägnas inte utan omvändel­se och bekännelse, ånger och bättring – något som den kristna kyrkan i sin förkunnelse och själavård tycks ha glömt. #metoo-rörelsen kan, genom sin publika karaktär, därför ses som ett positivt tillfälle för tillnyktring av kristen försoningsteologi.

Bo Krister Ljungberg, teol dr och författare till ”Förlåtelse som nödvändig frihet”

]]>
1.1070727 Thu, 14 Dec 2017 02:00:00 +0000
<![CDATA[De åt inte på flera dagar när torkan slog till]]> http://www.dagen.se/nyheter/de-at-inte-pa-flera-dagar-nar-torkan-slog-till-1.1070739
Jag träffar Endai på en skola ute på landsbygden i norra Etiopien, strax utanför staden Mekele. Hon är blyg, fåordig, och berättar korthugget om sin erfarenhet av ofrivillig hunger.

Endai har två barn, och vi är på besök i deras skola. Förra årets torka ledde till hungersnöd, och Endai berättar att de ibland inte åt någonting på flera dagar.

– Även djuren svalt, säger hon.

Hur levde ni?

– Vi var hungriga. Barnen gick inte till skolan, utan alla stannade hemma i vårt hus. Barnen ville inte gå till skolan, de var så hungriga, berättar hon.

Det var inte bara brist på mat, utan även vatten. Vi befinner oss i ett torrt landskap, som varje år blommar upp under regnperioden. Men nu är det andra året i rad då vädrets makter beter sig underligt. Endai berättar att situationen inte är lika allvarlig som förra året. Men det är inte självklart att de får äta sig mätta varje dag.

– Vi har kunnat skörda lite, men bristen på vatten är fortfarande jobbig, berättar hon.

Möjlighet till rikare liv

Anledningen till att vi besöker skolan är för att det i och med förra årets katastrof inleddes en stor insamling i Sverige. Det var EFS som stod för den, och med hjälp av pengarna kunde den här skolan, och många fler här i trakten, börja servera skolmat.

Varje dag får barnen en bit bröd, som bakas på plats, och på så sätt kan de stilla sin hunger. Brödet handlar inte bara om att mota bort svälten, utan det ska ses som en långsiktig investering. För om barnen får en utbildning, får de också möjlighet till ett rikare liv.

Uttrycker tacksamhet

Endai berättar om sina två barn, att hon hoppas att de ska få ett bra jobb så att de kan försörja henne när hon blir gammal. Hon uttrycker också sin tacksamhet mot alla dem som skänkt pengar, så att hennes barn är tillbaka i skolbänken igen.

]]>
1.1070739 Jacob Zetterman Thu, 14 Dec 2017 02:00:00 +0000
<![CDATA[Stort tack till alla läsare!]]> http://www.dagen.se/nyheter/stort-tack-till-alla-lasare-1.1070770
Svält. Ett ofattbart ord. Det är svårt för oss i Sverige att förstå vad det innebär att miljoner människor drabbats så svårt av torka att föräldrar inte har mat att ge till sina barn. Att barnen får gå hungriga till skolan. Och hungriga på vägen hem.

Men ibland blir svälten konkret och träffar hjärtat på ett sätt som gör att man omöjligt kan värja sig.

Därför var det viktig läsning när Dagens reporter Jacob Zetterman åkte ner till Etiopien för att ge läsarna bilder som skapade lite mer förståelse.

Själv minns jag tydligt en av Jacob Zettermans frågor till en etiopier om huruvida det inte var tråkigt att dag ut och dag in äta den gröt som bjöds i skolmatprojektet. Den unga etiopiska tjejen förstod inte ens frågan. Hur då tråkigt? Det är mat. Punkt.

Det som är ”tråkigt” för oss är en nyckel till liv för miljoner människor. Med det överflöd vi sitter på har vi en skyldighet att hjälpa till.

Därför känns det bra att vi i dag, tillsammans med er läsare, samlat in tre miljoner kronor till skolmatsprojektet.

Det stoppar inte svälten i Afrika. Men det gör väldigt stor skillnad för ett antal barn i Etiopien. De tvingas fortfarande gå hungriga till skolan. Men de slipper att gå hem hungriga. Nu får de också en chans att klara av sin utbildning och därmed finns det hopp för en bättre morgondag.

Stort tack för att ni har varit med oss i den här insamlingen. Och fortsätt gärna vara med i bön. Nöden är fortfarande stor.

]]>
1.1070770 Rickard Ringqvist Thu, 14 Dec 2017 02:00:00 +0000
<![CDATA[Kristen skola samlar prylar till hemlösa i Norrköping]]> http://www.dagen.se/familj/kristen-skola-samlar-prylar-till-hemlosa-i-norrkoping-1.1070730
Varför gör ni det här?

– Vi har haft ett ledord för mellanstadiets klasser, som är tacksamhet. Det är viktigt att vara tacksamma för det vi har fått av Herren. Och är vi tacksamma för det vi har kommer vi också att kunna dela med oss av vårt överflöd.

Så vad har den här tacksamheten lett till?

– När juletiderna närmar sig känns det alltid som att man frågar sig hur man kan göra något för andra. Så det har lett till att eleverna har samlat sex fulla flyttkartonger med tröjor, byxor, vantar, mössor och hygienartiklar. De har letat i sina hem och tagit med det till skolan. Allt som varit i fräscht skick har vi tagit emot.

Vad ska ni göra med allt detta?

– Vi kommer att lämna det till organisationen Hela människan som jobbar med hemlösa i Norrköping. Vi tycker att det är viktigt att barnen förstår hur omvärlden ser ut, så att de kan öppna sina hjärtan och göra något konkret.

Hur har elevernas respons varit?

– Engagemanget har varit bra, och de har varit förväntansfulla. Vi avbröt en lektion för att eleverna skulle få lappa bilar i närheten för att sprida budskapet. De har verkligen gått in för det, och kommit glada till skolan med kassar. Några försökte till och med stoppa bilar som körde förbi. Kanske inte det bästa, men de har varit väldigt ivriga. Det är andra året vi gör det här, så det kan bli en tradition.

Närmare 50 elever har varit inblandade i detta. Hur hoppas du att detta ska påverka dem?

– Ingen kan förändra hela världen. Men om vi kan göra livet bättre för ett fåtal – och ge energi så att de känner att livet inte är lönlöst, ja, då är det värt det. På morgonsamlingarna har vi också pratat om att Jesus flydde till Egypten när han var liten. Han har också varit i en utsatt situation. Därför kan vi inte blunda för att vi har utsatta även i vårt samhälle.

]]>
1.1070730 Joakim Lundgren Thu, 14 Dec 2017 02:00:00 +0000
<![CDATA["Kyrkorna är viktiga i kampen för ett gott samhälle"]]> http://www.dagen.se/nyheter/kyrkorna-ar-viktiga-i-kampen-for-ett-gott-samhalle-1.1070775
György Hölvényi, parlamentsledamot EU-parlamentet, Ungern:

1. Ja, kyrkor och religiösa institutioner har väldigt stor potential som vi politiker måste ta i beaktande. Utan kyrkorna hade vi inte haft någon etik. Och utan etik kan det bli farligt, det har vi sett flera gånger i europeisk historia. Särskilt i dag är kyrkorna viktiga i kampen för ett gott samhälle.

2. Ja, vi lyssnar och vi försöker lära oss. Det är en utmaning för politikerna. Själv lärde jag mycket under resor nyligen till Mellanöstern och till Afrika. Där är kristna förföljda. Jag vill uppmana andra att lyssna på dessa människor och lära sig.

Stephen Biller, tidigare ansvarig för EPP-gruppens interreligiösa dialog, Storbritannien:

1. Ja, konferenserna är viktiga för att få till ett ramverk när det gäller värderingar. Som alla troende – kristna, muslimer, judar – kan stå bakom och växa med. För hela samhällets skull, också för den del av befolkningen som inte har en tro.

2. Politiker som har en känsla för detta tycker om att lyssna på religiösa ledare. Det finns dock ett motstånd bland politiker som inte är troende och som vill hålla religionen på avstånd från det politiska livet. Själv tror jag att det finns en religiös dimension i människan. Ordet religion betyder ”något som länkar samman människan med Gud”.

Yevstraty Zoria, ärkebiskop för Chernihiv, Ukrainska ortodoxa kyrkan, Kievs patriarkat:

1. Det är viktigt att regelbundet ha den här typen av konferenser. Här kan man mötas för att få nya idéer, för att höra andras erfarenheter och dela erfarenheter. I dag förs många debatter i medier och i sociala medier, men det finns en tendens att människor stänger sig inne i sin egen ”medie­bubbla” och också skapar bubblor omkring sig själva. Vi måste ut ur dessa bubblor och få till en riktig dialog och inte bara prata med dem som håller med oss. Det är inte så lätt att ha en riktig dialog, men det är mycket viktigt.

2. Politikerna ska inte bara lyssna, utan att också använda erfarenheterna från konferenserna till att implementera tankar och idéer. Vi ska inte bara tala för talandets skull eller mötas för mötandets skull, utan sedan ska det också till förändringar. Religiösa ledare har väldigt nära band till vanliga människor. Och det är viktigt för politikerna att lyssna på gräsrötterna.

]]>
1.1070775 Inger Alestig Thu, 14 Dec 2017 02:00:00 +0000
<![CDATA[Tomten är inte julens huvudperson]]> http://www.dagen.se/debatt/tomten-ar-inte-julens-huvudperson-1.1070725
Nu är det jul igen. I alla fall snart. Adventsljus, stjärnor och slingor lyser upp i vintermörkret. Storstädning pågår. Julhandeln omsätter över 70 miljarder kronor. Mat, paket, gemenskap och ledighet står i centrum.

Många vet inte varför allt detta sker. Man tror att julen är tomtens högtid. Det framgår av julkorten och julpyntningen.

Julen är Kristi födelses fest. Att fira jul utan Jesus är som att gå på födelsedagskalas och strunta i födelsedagsbarnet. Det kristna julfirandet behöver komma tillbaka. Med krubban och den heliga familjen i blickpunkten.

I Adams älskade och välkända julsång sammanfattas vem som föddes, och varför, med några få ord: O helga natt, o helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led.

De flesta upplever stor tomhet när julklapparna är öppnade, julmaten är slut och julgranen är utkastad. Så blir det om tomten är julens huvudperson. Själva meningen och målet med livet saknas.

Julfirandet med Jesus ger en djup, verklig och bestående glädje. Både i tiden och i evigheten. Tron på Jesus ger frid, förlåtelse, trygghet och evigt liv.

Sveriges folk måste återkristnas. Annars är risken stor att det blir religionsskifte i vårt land. Kyrkorna gapar tomma. Kristendomen tas bort. Det är dags att vakna!

Jan-Åke Karlsson, präst, Brastad

]]>
1.1070725 Thu, 14 Dec 2017 02:00:00 +0000
<![CDATA[Högt tryck på jourhavande präst i advent]]> http://www.dagen.se/nyheter/hogt-tryck-pa-jourhavande-prast-i-advent-1.1070723
När stressen ökar finns ett behov av att dela tankar med någon och att få ställa frågor utan att mötas av krav. Många ringer 112 för att få hjälp med oro, ångest eller som ett sista halmstrå när man helt enkelt inte orkar längre. Efterfrågan på präster är stor i juletid.

– Vi kommer att ha full bemanning under jul och nyår, med präster från alla stift, men högsta trycket på tjänsten är under veckorna i advent, säger Gunilla Löf Edberg.

Stressen ökar

Hon ser inte att problemen är unika för den här årstiden men stressen ökar och för många blir bördan större än man orkar med.

Jourhavande präst fungerar som en förlängd arm till den vanliga prästtjänsten och tar vid på kvällar och nätter när andra präster är lediga. Själavård används både vid kris och vid behov av annat stöd.

– Det viktigaste är att vara närvarande och lyssna och möta personen, säger Gunilla Löf Edberg.

200 samtal per kväll

Jourhavande präst får i snitt 200 samtal per kväll på telefonen. Det handlar om akut själavård. De senaste åren har trycket på tjänsten ökat.

– Vi har byggt ut tillgängligheten, det kan vara en förklaring till att vi ser en tydlig uppgång. Sedan hösten 2014 har man infört en chattjänst där man kan chatta med en präst i stället för att ringa. Det är ett uppskattat alternativ bland de unga. 2015 fick man in cirka 3  000 chat-samtal. 2016 hade siffran dubblerats till 6 000.

– För yngre är det här ett bekvämt sätt. De kan vara helt anonyma och de är vana att kommunicera via sms, mejl och chattar.

Tre sätt

I dag finns det tre sätt att kontakta jourhavande präst. Ringa, skriva ett digitalt brev eller chatta. Oavsett vilket alternativ man väljer så har prästen tystnadsplikt och ingen utomstående kan ta del av konversationen. Inga samtal spelas in. Brev krypteras och chattar försvinner. Ingenting sparas, enligt Svenska kyrkans hemsida.

– Vi har tekniska lösningar för att tystnadsplikten ska kunna upprätthållas. Det ska vara på samma sätt som att prata med en präst i en församling, säger Gunilla Löf Edberg.

]]>
1.1070723 Camilla Pålsson Thu, 14 Dec 2017 02:00:00 +0000
<![CDATA[Ny cd fångar Smyrnaförsamlingens puls]]> http://www.dagen.se/kultur/ny-cd-fangar-smyrnaforsamlingens-puls-1.1070689
Smyrnaförsamlingen i Göteborg har släppt en cd med musik som ofta sjungs i kyrkan. ”Kärnsånger” kallar de repertoaren. Skivan heter ”Det går en väg mot framtiden” och alla generationer har varit med på inspelningen. ”Därför tror vi att skivan har fångat själva hjärtslaget i vår församling”, skriver Smyrna på sin hemsida.

]]>
1.1070689 Urban Thoms Wed, 13 Dec 2017 17:08:19 +0000
<![CDATA[Appen ”Prayminder” påminner om att be i vardagen]]> http://www.dagen.se/kultur/appen-prayminder-paminner-om-att-be-i-vardagen-1.1070688
Det Kumla-baserade företaget Lion’s Wool HB vill förse kristna med appar som kan hjälpa dem att tacka och be ständigt. Nu lanserar de ”Prayminder” där användarna bland annat kan skapa egna bönelistor och få dagliga påminnelser om att be. Appen är tillgänglig för iphone och är gratis både att ladda ner och att använda.

]]>
1.1070688 Malina Abrahamsson Wed, 13 Dec 2017 17:08:19 +0000
<![CDATA[Luciakonserter lockar tusentals till kyrkorna]]> http://www.dagen.se/nyheter/luciakonserter-lockar-tusentals-till-kyrkorna-1.1070692
– Vi försöker undvika att se det som ett event utan mer som något som händer här och nu och där publiken är delaktiga. Vi kallar det inte gudstjänst men upplägget är detsamma, säger Ulf Lindgren, präst i Storkyrkan i Stockholm.

Storkyrkan och S:t Jakobs kyrka lockar i år 12 000 besökare till luciakonserterna. Antalet – kvällskonserter har ökat i volym och i år erbjuder man luciakonserter vid tio tillfällen och samtliga är utsålda.

– Det finns ett oerhört behov av det här. Lucia betyder för många ett ljus i mörkret och är samtidigt estetiskt vackert. Den gamla miljön som kyrkan erbjuder ger en känsla av kontinuitet och skapar trygghet hos människor, säger Ulf Lindgren.

Flera tusen besökare

I Engelbrekts församling håller man under luciadagen två konserter. Även hit kommer flera tusen besökare.

– Lucia är en traditionsbärare och väldigt många sånger knyter an till julevangeliet. Folk kommer för att höra sångerna. Det är psalmer, vårt evangelium i toner, säger Annelie Lowén, kyrkoherde Engelbrekts församling.

Hon tycker sig se att intresset för luciakonserterna har ökat de senare åren. Att människor har ett starkt behov av tradition och musiken kan vara ett sätt att hitta vägen till kyrkan.

– Det är jätteroligt att det kommer så många hit. För att besökarna ska få en så positiv bild av kyrkan som möjligt är det viktigt att vi gör vårt bästa här och nu och att människor känner sig välkomna. Det tror jag kan ge ringar på vattnet, säger Annelie Lowén.

"Oro i världen"

SVT:s luciamorgon filmades från Kungsholms kyrka och sedan har man haft fyra konserter under dagen. Alla fullsatta.

– Vi har fått införa biljettförsäljning för att kunna hantera trycket. Det finns en längtan hos människor att söka sig till tradition när det är så mycket oro i världen runt omkring, säger Jan Olov Fors, biträdande kyrkoherde Kungsholms kyrka.

– Vi har sett en tydlig ökning av besökare de senaste tio åren, säger Jan Olov Fors, biträdande kyrkoherde Kungsholms kyrka, som hänvisar till ett bibelord han tycker är väldigt aktuellt i dag. Johannes 1:5 "Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det". (Bibel 2000).

]]>
1.1070692 Camilla Pålsson Wed, 13 Dec 2017 16:05:00 +0000
<![CDATA[Frälsningsarméns arbete uppmärksammas i Musikhjälpen ]]> http://www.dagen.se/nyheter/fralsningsarmens-arbete-uppmarksammas-i-musikhjalpen-1.1070609
Bänka dig gärna vid radion i morgon torsdag mellan 15.00 och 16.00. Då får du nämligen tillfälle att höra Madeleine Sundell, jurist på Frälsningsarmén och ansvarig för organisationens arbete mot människohandel, berätta om vad man kan göra för att förebygga sexhandel med barn.

– Det känns jättekul och jag är mycket glad över att Musikhjälpen lyfter det här livsviktiga ämnet,  säger Madeleine Sundell till Dagen.

Musikhjälpen är en 144 timmar lång radio- och tv-sändning gjord i samarbete mellan Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen. Tre kända profiler sänder i en hel vecka från en glasbur strategiskt placerad på en offentlig plats. I år är det programledarna Farah Abadi, Kalle Zackari Wahlström och artisten Molly Sandén som har låsts in i en glasbur på torget i Umeå. De får inte lämna buren på hela veckan, däremot tar de löpande emot gäster: experter och artister som alla ställt upp till förmån för arbetet mot sexhandel med barn. Parallellt med sändningen pågår en insamling via Radiohjälpen.

– Barnsexhandel är ett problem som det kan vara svårt förstå att man själv kan göra något åt. Därför är det så bra att public service-media tagit på sig uppgiften att berätta vad det handlar om och hur vi alla kan vara med och göra skillnad. Och framför allt att man når den yngre generationen, säger Madeleine Sundell.

Förutom att jobba med människohandelsfrågor på Frälsningsarmén sitter Madeleine Sundell med i ECPAT Sveriges styrelse, den enda expertorganisationen i Sverige som jobbar riktat mot barnsexhandel. På torsdagen kommer båda organisationers arbete att uppmärksammas.

– Jag vill rikta särskilt fokus mot kopplingen till Sveriges roll och vad vi kan göra för att förebygga, reagera o agera mot  barnsexhandeln. Jag ska även berätta  några hoppfulla historier där vi kunnat göra skillnad och hur viktigt det är med vårt ansvar som medmänniskor.

Enligt ECPAT säljs fyra barn varje minut inom sexhandeln världen över. Frälsningsarmén, som finns i 128 länder arbetar, både förebyggande och med att hjälpa och återintegrera offren.

Madeleine Sundell fick 2009 ett stipendium från Kungens Stiftelse Ungt ledarskap som delas ut till "unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft".

]]>

1.1070609 Anna Bieniaszewski Sandberg Wed, 13 Dec 2017 11:49:00 +0000
<![CDATA[Demokrat vann första senatvalet i Alabama på 25 år]]> http://www.dagen.se/nyheter/demokrat-vann-forsta-senatvalet-i-alabama-pa-25-ar-1.1070406
Det är första gången på 25 år som en demokrat vinner i delstaten. Demokraternas seger i Alabama innebär samtidigt att Republikanerna tappar en plats i senaten, och går från att ha 52 av 100 platser, till 51.

– Jag tror att jag har väntat på det här i hela mitt liv och nu vet jag inte vad jag ska säga, sa Doug Jones enligt TT till jublande, gråtande och dansande anhängare på valvakan, efter att det stod klart att han – mot alla odds – vunnit.

– Vi har visat, inte bara i Alabama, utan vi har visat landet att vi kan stå enade.

Citerade Psaltaren 40

Doug Jones kommer att efterträda republikanen Jeff Sessions, som tidigare i år utsågs till Trumps justitieminister.

President Donald Trump gratulerade redan på valnatten vinnaren, men Roy Moore ville fortfarande inte erkänna sig besegrad.

– Ni vet, en del av saken – en del av problemet med den här kampanjen är att vi har blivit utmålade på ett ogynnsamt och felaktigt sätt. Vi har placerats i ett hål om ni vill. Och det påminner mig om Psaltaren 40. "Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och bäva och sätta sin lit till Herren."

– Och det är vad vi måste göra, vänta på Gud och låta denna process slutföras.

"En katastrof för Trump"

Chris Galdieri, statsvetare vid Saint Anselm College i New Hampshire, säger till TT att valresultatet är ett tecken på hur impopulär Donald Trump är.

Trots att flera kvinnor anklagat Roy Moore för sexuella trakasserier under 1970-talet, så ställde sig presidenten bakom och kampanjade för den kontroversielle kandidaten.

– Trump har satt mycket på spel, och det fungerade inte i en av de mest republikanska delstaterna i landet. Så det är en katastrof för Trump och en katastrof för Vita huset, säger Chris Galdieri.

Högt valdeltagande gynnade Doug Jones

Nyhetsbyrån CNN uppger att ett högt valdeltagande – och ett i princip 100-procentigt stöd för Doug Jones bland afroamerikaner – låg bakom valresultatet.

Under stora delar av valkampanjen har anklagelserna mot Roy Moore om sexuella trakasserier lyfts fram. Själv har han tillbakavisat allt och sagt att anklagelserna är lögner, tänkta att användas mot honom för att påverka valresultatet.

I CNN:s vallokalsundersökningar svarade 51 procent av väljarna att anklagelserna troligtvis eller definitivt var korrekta medan 44 procent svarade att de troligtvis eller definitivt var falska.

Samtidigt visade vallokalsundersökningarna att 57 procent av väljarna hade bestämt sig för vem de tänkte rösta på redan innan de första anklagelserna blev offentliga.

]]>
1.1070406 Johannes Ottestig Wed, 13 Dec 2017 10:30:00 +0000
<![CDATA[Open Doors lämnade 800 000 namnunderskrifter till FN]]> http://www.dagen.se/nyheter/open-doors-lamnade-800-000-namnunderskrifter-till-fn-1.1070366
Det var en av FN:s biträdande generalsekreterare som fick ta emot de 808 172 namnunderskrifterna från 143 länder i början av den här veckan. Drygt 10 000 av dem kom från Sverige.

Med vid överlämnandet var bland annat 12-årige irakiske pojken Noeh från Karamles utanför Mosul i norra Irak, som tillsammans med sin pappa och delegationen överlämnade en skrivelse från Open Doors, en internationell kristen organisation som jobbar mot förföljelse av kristna i världen, och som också har en svensk avdelning.

Även USA:s administration i Washington DC uppvaktades i frågan, och under onsdagen överlämnas kraven till den brittiska regeringen i London.

Kräver säkert återvändande

Open Doors kräver att syriska och irakiska kristna flyktingar nu ska kunna återvända säkert till sina hemländer, och att de genom lagstiftningen i Syrien och Irak måste försäkras skydd och samma rättigheter som alla andra.

Vidare att FN ska verka för att förbättra levnadsvillkoren för återvändande kristna grupper – samt att religiösa ledare och trosbaserade organisationer ska utrustas och ges utrymme att spela en konstruktiv roll i återvändandet och återuppbyggandet av länderna.

Förmedlar hjälp och mat

Bland dem som skrivit under kraven för de kristna i Mellanöstern finns bland annat 52 000 fransmän, 61 000 brasilianare och 60 000 indier. Open Doors har under en längre tid också förmedlat praktisk hjälp och matpaket till syriska flyktingar i Libanon under sin opinionsbildning för den kristna minoriteten i området.

Terrororganisationen Islamiska staten, IS, har på senare tid drivits tillbaka i såväl Syrien som Irak. För bara några dagar sedan utropade Irak sig så slutligt som segrare över IS. De flesta kristna i landet finns på NIneveslätten runtomkring Mosul i norra delen av Irak.

]]>
1.1070366 Thomas Österberg Wed, 13 Dec 2017 09:22:55 +0000
<![CDATA[Kyrkorna ger inte upp kampen]]> http://www.dagen.se/ledare/kyrkorna-ger-inte-upp-kampen-1.1070130
Det har sagts tidigare och det kommer att sägas igen: Eftervärlden kommer att döma oss. När 2010-talets historia skrivs kommer det att heta att fredsprojektet EU inte höll måttet och att Sverige, ett av världens rikaste länder, välkänt för att i alla lägen kämpa för mänskliga rättigheter, inte förmådde leva upp till sitt rykte när det verkligen gällde.

De tumultartade scener som utspelade sig vid förvaret i Åstorp på måndagskvällen är ytterligare en illustration av hur omänskligt människor behandlas som inte gjort något annat än att försöka hitta en fristad undan krig och terror. Rapporterna inifrån förvaret berättar om att flyktingar som väntar på utvisning hanteras som grova brottslingar med exempelvis förbud mot varje form av kroppskontakt med vänner och anhöriga som kommit för att ta farväl.

Framtidens historiker kommer, tack och lov, att kunna konstatera att det fanns de som inte vände bort blicken och som inte gav sig.

De kommer att kunna berätta att det fanns individer och organisationer som vägrade godta de av egoism präglade argumenten, där vakthållningen kring den egna välfärden vägde så tungt att medmänsklighet och barmhärtighet fick stryka på foten. Att den svenska kristenheten genom Sveriges kristna råd går i bräschen för en human migrationspolitik är något att vara stolt över för varje kristen. De tre kraven från 2016 års julupprop – de barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening – är tyvärr lika aktuella ett år senare, nu i december 2017. Därför är det naturligt att aktionen fortsätter.

Det finns spikar som måste hamras på gång på gång. Det finns kamper som måste utkämpas även om de förefaller omöjliga att vinna.

Regeringens förslag från slutet av november att låta ensamkommande flyktingungdomar stanna så att de kan fullfölja sina gymnasiestudier var en liten framgång som lät de berörda ana möjligheten av ett framtidshopp. Men så länge utvisningarna av personer i samma grupp inte stoppas i väntan på att nya lagregler är på plats är det inte mer än ett teoretiskt hopp som, om det ska bli uppfyllt, kan kräva ett liv i totalt utanförskap det närmaste halvåret.

De som slåss för en human migrationspolitik beskylls inte sällan för att vara naiva och ha fått för sig att Sverige ensamt kan lösa alla världens flyktingproblem. Det är en lättköpt argumentation med tydliga populistiska undertoner. Och den har inte saklig grund. En värld utan gränser, där var och en har möjlighet att söka sig en framtid var helst han eller hon önskar, är en utopi.

En migrationspolitik präglad av de värderingar som kyrkorna envetet och utan att förtröttas går i bräschen för är en konkret möjlighet som går att förverkliga - om bara viljan finns.

]]>
1.1070130 Elisabeth Sandlund Wed, 13 Dec 2017 02:15:00 +0000
Annons
Annons