Så flydde han själv från Nordkorea – och blev kristen

Aktivisten Lee Min-Bok sänder informationsbroschyrer med hjälp av heliumballonger till Nordkorea. Innan han flydde från det slutna landet hittade han själv en sådan broschyr, men förstod inte budskapet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Mentaliteten hos nordkoreanerna är helt annorlunda på grund av bristen på kunskap om omvärlden. Man måste formulera sig på ett helt annat sätt när man ska förklara saker och ting, säger Lee.

Han blev kristen när han fick hjälp av en sydkoreansk missionär i Ryssland under hans flykt från Nordkorea. Nu berättar Lee själv om Jesus genom broschyrerna.

Ny information

– Texten förklarar först att väldigt många av världens högst utvecklade länder är kristna. På det viset pekar jag på att en av konsekvenserna av kristendomen är välfärd. Sedan lyfter jag fram kända personer som alla nordkoreaner känner till som Isaac Newton och Abraham Lincoln och berättar om att de var kristna. Det är en totalt ny information för dem och ett kontroversiellt brott mot propagandan i landet, förklarar Lee.

Berättar vem Jesus är

– Därefter berättar jag att julen, som diktatorn Kim Jong-un började fira för några år sedan, har sina rötter i att Jesus föddes. Jong-un ses på som en gud. Att han då tar del i en fest som firar Jesus är mycket överraskande för människorna. När de sedan får veta att utgångspunkten för att beräkna året 2013 är Jesu födelse säger folk ”oj, är det därför.”

Efter en sådan introduktion kan man berätta om vem Jesus var och vad hans död och uppståndelse betyder för alla människor, säger Lee.

Regimen tillåter en liten, statskontrollerad kyrka i huvudstaden som enligt Lee kontrollerar det religiösa livet i landet med stor brutalitet. Därutöver existerar underjordiska kyrkor. Hur många kristna som är med i dem är det ingen som vet.

Det finns kristna i Nordkorea

– Men det är några nordkoreaner som tidigare levde som underjordiska kristna som har lyckats rymma från regimen och nu bor i Sydkorea. Därför är vi säkra på att det finns kristna i Nordkorea. Ett viktigt motiv för ballongarbetet är att ge dessa kristna hopp genom den information vi sänder, säger Lee.

Annons
Annons