Samfunden splittrade i abortsynen

Abortsynen inom den svenska kristenheten spänner mellan krav på lagändring till acceptans för kvinnans beslut. Men från talarstolarna tas ämnet sällan upp, visar en rundringning som Dagen har gjort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I fredags skildrade Dagen den svenska abortdebatten de senaste 40 åren och berättade hur bland andra aborträttsmotståndarna Ja till livet på senare tid bytt strategi.

Från att anordna demonstrationsmarscher på 1990-talet fokuserar organisationen nu på att få gehör för en nollvision och söker beröringspunkter där debattlägren möts.

Chockerande

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Gemensam Framtid, tycker samtidigt att kyrkorna borde vara bättre på att samtala om livets helighet. När hon blivit gravid med tredje barnet, var barnmorskans första fråga om hon tänkt behålla det.

– På ett sätt är det chockerande om vi har normaliserat detta tankesätt så mycket att man förutsätter att barn inte längre ses som en gåva. Då behandlar vi aborter alltför medicinskt lättvindigt, säger hon.

Att som samfund ge sitt stöd till en rörelse som Ja till livet, ser hon inte som aktuellt, men efterlyser en enad rörelse som tar parti för människovärdet.

– Om de skulle vidga sin organisation till att också innefatta rättvisefrågor och frågor om allt livs helighet tror jag spontant att vi skulle kunna ställa oss bakom, säger hon.

Hon menar att en abort måste ses som en sista utväg, och önskar att debatten kopplades samman med globala rättvisefrågor på ett tydligare sätt.

– Exploateringen handlar om allt liv, även om de barn som föds och till exempel säljs som slavar. Det är lika förfärligt som att vi har så hög abortstatistik i Sverige.

Någon gemensam hållning i abortfrågan har det nybildade samfundet ännu inte kommit fram till, men övriga frikyrkors resonemang liknar varandra.

Pingst mycket restriktiva

Pingst är exempelvis mycket restriktiv i synen på abort och menar att det är en nödlösning som inte skall användas lättvindigt. Liknande tongångar hörs hos EFK och Alliansmissionen. Men den principiella hållningen avspeglas sällan från talarstolarna.

– Det är ju ganska välbekant att vi värnar livet så långt det bara går, men det är svårt att adressera specifikt etiska frågor från talarstolen. Det är bättre att göra det i enskilda samtal och i bibelstudier, säger Kjell Larsson, Alliansmissionens missionsföreståndare.

Tydligast abortkritik

Livets ord och Katolska kyrkan är tydligast i sin abortkritik. För några år sedan motsatte sig Ulf Ekman ett förslag till en förändring av den svenska abortlagen och gjorde en koppling mellan höga aborttal och utebliven väckelse.

– Det pågår ett massmord av ofödda barn i världen i dag. Detta är den största enskilda orsaken till att vi inte har väckelse i Sverige och Europa i dag. Väckelsen kommer inte lätt där människor slaktas, sa han då.

Katolska kyrkan menar att abort är en svår synd mot livets okränkbara värde och helighet. Enligt kyrkolagen blir den som på ett eller annat sätt gör eller medverkar till abort exkommunicerad, alltså utestängd från sakramenten.

En helt annan syn

Svenska Kyrkan har däremot en något annorlunda syn än övriga samfund.

– Vi värnar livet och vill skapa miljöer där det är möjligt att få hjälp och möjlighet att kunna ta emot ytterligare barn. Men eftersom vi lever i en värld där oönskade graviditeter uppstår måste det finnas möjlighet till legala aborter, säger Cristina Grenholm, kyrkosekreterare och chefsteolog inom Svenska kyrkan.

Varför tror du Svenska kyrkan skiljer sig från de andra samfunden i denna fråga?

– Det beror troligtvis på att Svenska kyrkan är stark i de frågor som traditionellt handlar om kvinnors rättigheter, säger hon.

Fakta:

  • I Sverige görs mellan 35 000 och 40 000 aborter varje år.
  • Fri abort till vecka 18 har varit tillåten sedan 1975.
  • Under 2011 gjordes 79 procent av alla aborter före nionde veckan.
alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons