SD fick mothugg av kyrkor på sin dag i Almedalen

Visby. Sverigedemokraternas dag i Almedalen gick i mångfaldens tecken, där inte minst det civila samhället röt ifrån i protest.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Kyrkans start var mångfald, sa Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, då hon talade om vikten av olikheter tillsammans med samfundsminister Stefan Attefall (KD).

Det var myndigheten SST, som bland annat hanterar bidrag till trossamfund, som bjudit in de två kristna profilerna för att på Sverigedemokraternas dag prata om vikten av mångfald.

Knappar för mångfald

I Visbys trånga gränder gick många omkring med stora knappar där det stod ”För öppenhet och mångfald” och det civila samhället kraftsamlade till en stor ballongmanifestation. Ett 70-tal organisationer, varav flera kristna, låg bakom ballongsläppet, där vita ”mångfaldsballonger” släpptes upp mot himlen vid exakt samma tidpunkt. Samtidigt ringde domkyrkan, ännu en gång, i kyrkklockorna för att göra en politisk markering, ”för att markera vikten av öppenhet, mångfald och alla människors lika värde” som de beskrev det i pressmeddelandet.

Inget homogent land

– Jag har i vår kyrka mött människor som säger att förr var Sverige homogent, men att det inte är så längre, sa Antje Jackelén under seminariet, och fortsatte:

– Samtidigt pågår en försoningsprocess gentemot samerna.

Ärkebiskopen menar att det är dags att göra upp med myten om det homogena Sverige, för annars så osynliggör man de olika minoriteter som genom historien diskriminerats. Som exempel nämnde hon bland annat samerna och tornedalsfinnar.

Samfunden spelar nyckelroll

Stefan Attefall talade om hur viktigt det är för staten att hantera mångfalden i samhället, och han menade att trossamfunden spelar en nyckelroll. Han jämför med hur svenskar beter sig när de är utomlands. Där spelar ambassaden och Svenska kyrkan en viktig roll, och på samma sätt menar han att många som söker sig till Sverige gärna tyr sig till ett trossamfund där de känner sig bekväma.

– Religiösa samfund har en stark värdeförmedlande kraft, sa ministern, och lyfte fram sin egen uppväxt inom pingströrelsen som exempel.

TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons