SD-röst mer värd än KD-röst

Alla röster lika värda? Nej, inte i Stockholm. Där var KD- och FI-rösterna bara hälften så mycket värda som M- och SD-rösterna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det krävdes över 9 500 röster för varje kristdemokratiskt mandat i Stockholms fullmäktige. Men för varje sverigedemokratiskt mandat behövdes det bara omkring 5 000 röster. Även Feministiskt initiativ, som fick tre mandat i Stockholm, fick betala förhållandevis mycket för dem, drygt 9 000 röster.

Erik Slottner, gruppledare för KD, tycker naturligtvis det är orättvist. Men det har varit värre.

– Förra valet fick vi betala 18 500 röster för ett mandat, säger han.

Det är alltså de allra minsta partierna som drabbas. Den viktigaste orsaken är att Stockholm delas in i sex valkretsar. De flesta kommuner har en. Nu är politikerna medvetna om detta problem – och till valet 2018 kommer det förhoppningsvis att bli rättvisare.

Grundläggande krav

– Det är grundläggande att valsystemet klarar av att skapa proportionella valresultat, oberoende av hur många partier som deltar i ett val och hur rösterna fördelas mellan partierna, sa avgående justitieminister Beatrice Ask när ändringsförslaget presenterades för knappt ett år sedan.

I kommunvalet finns inte så kallade utjämningsmandat, som i riksdagsvalet. Men enligt det nya förslaget införs sådana, vilket ger en rättvisare fördelning. Det blir också en småpartispärr, på två procent för de flesta kommuner, tre procent för till exempel Stockholm.

– Jag tycker det är rimligt med en spärr. Indirekt har det funnits en spärr kring tre procent redan med det nuvarande systemet, säger Erik Slottner.

Dagen har granskat valresultatet i några kommuner. I de flesta ”kostar” alla mandaten ungefär lika mycket. Även i Göteborg, som också är indelade i flera valkretsar, är fördelningen i stort sett rättvis. I riksdagen finns utjämningsmandat, så där är skillnader mellan hur många röster som krävs per mandat liten, det handlar om cirka 17 000 röster.

Slumpen kan spela in

Enligt Erik Slottner kan det delvis vara slumpen som spelar in. Han påpekar också att det i Stockholm är väldig stor skillnad mellan hur valkretsarna röstar, vilket har betydelse. Ett parti kan ha starkt stöd i till exempel de södra förorterna men väldigt svagt på Östermalm.

Vad skulle det ha betytt för er med ett mandat mer?

– Jättemycket. Att sitta ensam eller några få i fullmäktige är både tråkigt och slitsamt. Varje nytt mandat upp till fem-sex spelar stor roll. Är man fler kan alla få ett uppdrag i en facknämnd.

Tror du att väljarna känner till att det fungerar så här?

– Nej, alla blir förvånade när jag berättar det.

Erik Slottner berättar att det har varit trögt att få med de stora partierna på förändringar. Fullmäktige röstade ned ett förslag att minska antalet valkretsar i Stockholm till tre eller fyra.

– Då var vi ganska besvikna på Folkpartiet och Moderaterna, säger han.

Frikyrkoledare om #metoo
Annons
Annons
Annons
Annons