Små församlingar får fram flest pastorskandidater

Det är de små och medelstora församlingarna som bidrar med flest pastorskandidater inom Equmeniakyrkan. Trenden kan avläsas i statistiken 2012 till 2015.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hela 39 procent av pastorskandidaterna under tiden 2012 till 2015 kom från små och medelstora församlingar, skriver tidningen Sändaren.

Siffrorna kommer från en utredning gjord av Sven Halvarson på uppdrag av Equmeniakyrkan. Näst flest pastorskandidater kom från landsbygden, 34 procent. Bara sexton procent härrörde från storstäder, och 11 procent från storstadsförorter.

Utredaren själv säger att det kan finnas en effekt kvar av den tidiga väckelserörelsens förankring på landsbygden och i små orter.

Ungdomsarbetet svagare i större städer

Rune W Dahlén, medarbetarrekryterare i Equmeniakyrkan, säger till Sändaren att skillnaderna kan bero på att ungdomsarbetet inte har varit så starkt i storstadsförsamlingar under vissa perioder. Han pekar också på att det finns större möjligheter att medverka på olika sätt i gudstjänsten i mindre församlingar.

Behöver jobba långsiktigt

Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, säger att det är av stor vikt att kyrkan jobbar långsiktigt och på olika sätt med rekryteringsfrågan.

– Den lokala församlingen har ett stort ansvar men vi som nationell kyrka vill vara med och ta vårt ansvar, säger han och pekar på olika insatser som görs och ska göras för att stärka arbetet.

Det handlar bland annat om satsningar på ungdomsledarutbildningen och en teologigrupp som samlas på Överås i Göteborg.

Fint att småförsamlingar bidrar 

Lasse Svensson säger till tidningen att det ligger något fint i att det är de små församlingarna som på olika sätt bidrar till rekryteringen av kyrkans pastorer.

– Jag tror att det ligger något i att det är lättare att se och fånga upp ungas gåvor i ett mindre sammanhang. Här blir alla viktiga.

Annons
Annons