"Stark markering om att det är ett folkmord"

Ett delmål i kristdemokraternas arbete med att få förföljelsen av kristna att kallas för folkmord uppnåddes under onsdagen i Strasbourg.- Det känns fantastiskt, det verkar nu finnas stöd i alla partigrupper, säger parlamentarikern Lars Adaktusson, som drivit frågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ord och begrepp är viktiga i politiska sammanhang. En oinvigd kan tycka att det inte är så stor skillnad mellan "förföljelse av minoriteter" och "folkmord". Men eftersom de olika begreppen påverkar hur internationella samfund och organisationer sedan agerar blir de väldigt viktiga.

- Det är klarspråk som behövs. Vi har ett kollektivt internationellt ansvar för att stoppa det som pågår. I mina kontakter med drabbade, hjälporganisationer och kyrkor finns det en röd tråd, och det är att man är angelägen om att omgivningen ska få veta vad som sker. Att erkänna att det är ett folkmord innebär också en upprättelse för dem, säger EU- politikern Lars Adaktusson.

Han har länge arbetat för att EU ska ställa sig bakom en resolution där man säger att det är just detta det är frågan om. Steg ett i den kampen är att få med frågan på EU-parlamentets dagordning via en fråga till kommissionen och en särskild debatt. Det steget uppnåddes alltså under onsdagen. EU-parlamentet diskuterade frågan om IS och förföljelse av religiösa minoriteter - som det kallades i dagordningen - i nära tre timmar av ett 40-tal talare. EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhet Federica Mogherini inledde debatten.

- Debatten var viktig. Den blev en markering av folkmordsfrågans betydelse, säger Lars Adaktusson, som var mycket nöjd med debatten. Att Mogherini inte vill använda folkmordsbegreppet är beklagligt om än inte oväntat, menar han. 

Enligt Mogherini är det inte religiösa motiv som finns bakom IS förföljelser - utan ekonomiska. Den bedömningen delar inte Lars Adaktusson:

- Jag har en helt annan uppfattning. Det finns helt klart religiösa motiv och drivkrafter bakom det här våldet.

Många av de talare som yttrade sig igår stödde den kristdemokratiska linjen, säger Adaktusson.

- Av de 40 talarna var det en övervägande majoritet från olika partigrupperingar som instämde i det som har varit min utgångspunkt, nämligen att det är ett folkmord som pågår.

Nu väntar tio dagars mangling av det textförslag som kristdemokraternas partigrupp EPP tagit fram, innan parlamentet den 3 februari slutgiltigt skall ta ställning till frågan om huruvida det som pågår är ett folkmord eller ej.

Annons
Annons