Stefan Swärd ska missionera på fashionabla Östermalm

EFK-pastorn Stefan Swärd blir missionär på fashionabla Östermalm i Stockholm. Med lunchseminarier på restauranger, och i samarbete med Svenska kyrkan, hoppas han kunna sprida kristen tro i det han menar är ett av Sveriges missionsstrategiskt viktigaste områden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För några år sedan sålde Stefan Swärds församling Elimkyrkans lokaler på Östermalm i Stockholm till fotbollslegendaren Zlatan. Allt för att få en större kyrka på Södermalm med sittplatser för 500 personer, det som i dag kallas Folkungakyrkan.

I helgen blir Stefan och hans hustru Eva Swärd utsända från Folkungakyrkan att jobba som missionärer i det område församlingen lämnade, men där paret Swärd hela tiden har haft sin bostad. Här är det alltså inte Afrika eller Sydamerika som är missionsplatsen utan centrala Stockholm.

– Östermalm är en expansiv stadsdel med 71 000 invånare som beräknas bli 85 000 när Norra Djurgårdsstaden och Frihamnen är utbyggda. Det är som en medelstor stad.

– Många av de mest inflytelserika människorna i media, näringsliv, opinionsbildare och artister bor på Östermalm. Det är ett av de viktigaste områdena för den traditionella frikyrkligheten att satsa på, säger Stefan Swärd, pastor inom Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan, till Dagen.

Han konstaterar att frikyrkligheten i dag är nästan helt avvecklad i den här delen av Stockholm. Av Östermalmsborna är 98 procent inte alls kristet aktiva, hävdar Stefan Swärd. En mindre grupp besöker Svenska kyrkan någon eller några gånger per år, men 90 procent är totalt sekulariserade, säger han.

Sonderar terrängen

Stefan Swärd ser ingen vanlig frikyrkoförsamling framför sig. Han vill inte ha med sig en massa kristna. Han talar i stället om att han själv och hustrun nu ska sondera terrängen för hur man kan nå de vanliga Östermalmsborna som inte är kristna.

– Vi hoppas kunna skapa evangeliserande miljöer i Östermalms vanliga restaurangliv. Exempelvis genom lunch- eller afterwork-seminarier där man kombinerar en kändis och ett intressant ämne kring livspusslet, ekonomi eller något annat, med 15 minuters sammanfattning om vad kristen tro, Gud och Jesus är för något.

– Vi eftersträvar ett nära samarbete med Svenska kyrkan. Östermalmsborna har inte en susning om vad frikyrkorna är.

Han tänker också använda sig av kommunikationsvägar som lokalpress och sociala medier.

– På sikt hoppas vi naturligtvis kunna koppla till Alphakurser och få igång lärjungaformande hemgrupper. Men där är vi inte i startskedet.

Är det bara du och hustrun Eva som blir utsända som missionärer?

– Vi vill slå hål på myten att man måste vara så många när man ska göra något. Det klart att om det finns kristna Östermalmsbor så är de välkomna att hjälpa till. Men vi vill inte ha kristna som vill vara med i en ny församling. Vi vill nå dem som inte är kristna.

Inte aktuellt med en kyrka

Och att skaffa en kyrkolokal är inte aktuellt i nuläget. Här hänvisar han till Paulus i Nya testamentet som just jobbade med att hitta mötesplatser: Areopagen i Aten, bönestället i Filippi och så vidare.

– Paulus började inte med att bygga en kyrka.

– Jag ser det här som ett gammaldags missionsarbete, som nu blir mitt huvudfokus framöver, säger Stefan Swärd.

Fakta:

Elimkyrkan

Elimkyrkan är numera ett nätverk av snart åtta nystartade Stockholmsförsamlingar inom Evangeliska frikyrkan.

Folkunga­kyrkan på Södermalm är den största av dem. De senaste 3-4 åren har flera mindre grupper startats i olika förortsområden. I dag når man totalt cirka 1 000 personer inklusive barn.

Missions­initiativet på Östermalm är det åttonde församlingsarbete som startas.

Annons
Annons