Stiften vill ge hjälp till asylsökande

Trycket på församlingarna ökar när allt fler flyktingar söker skydd i Sverige. Nu väljer flera stift inom Svenska kyrkan att satsa mer resurser på att hjälpa dem.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det är ett sätt för oss som kyrka att ta vårt solidariska ansvar i flyktingarbetet, säger Lars-Gunnar Frisk i Luleå stift.

Luleå stift har nyligen beslutat att satsa en extra miljon på flykting- och integrationsarbete. Pengarna öronmärks för att enskilda församlingar med många asylsökande i sitt område ska kunna erbjuda den hjälp som efterfrågas.

– Antalet asylsökande som kommer till Sverige ökar och de fördelas inte jämnt över landet. En del församlingar får ta emot väldigt många, medan andra inte har samma tryck. Nu kommer de församlingar som behöver det kunna söka pengar. På så sätt kan vi underlätta för dem, säger Lars-Gunnar Frisk, vice ordförande i stiftsstyrelsen.

Advokatkostnader

Luleå är inte det enda stift som kraftsamlar för att möta de ökande flyktingsströmmarna. Göteborgs och Skara stift har sedan ett antal år tillbaka en kollektfond ur vilken församlingar kan söka pengar till olika ändamål, till exempel advokatkostnader och flyktingars kostnader i samband med familjeåterförening. Flera stift har förstärkt diakonarbetet inom flykting- och asylområdet. I Skara stift har man till exempel satt in en extra halvtidstjänst, i Växjö håller man på och bygger ett nätverk för ideella krafter inom ramen för projektet Flyktingguide. I Härnösands stift har man i år satsat totalt 2,9 miljoner kronor, där församlingarna kan ansöka om pengar till flyktingarbetet, inklusive en diakontjänst.

I Stockholm har man sedan 1 januari i år en diakon på heltid vars jobb är att ansvara för migrations- och integrationsfrågorna på nationell nivå.

– Just i Stockholms stift har vi inte lika många flyktingsförläggningar som till exempel i Luleå. Men det är alltid kyrkans uppgift att hjälpa människor på flykt. Hela Bibeln är fylld med berättelser om det och Gud har ett speciellt öga till änkan, den faderlöse - och främlingen. Eller, som det heter i den nya bibelöversättningen, invandraren, säger Gunilla Moshi på Stockholms stift.

Hårt tryck på diakonerna

2014 gick Stockholms stift in som en av huvudmännen i den ideella föreningen Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Skara och Göteborgs stift är i sin tur medlemmar i en motsvarande rådgivningsbyrå i Västsverige och flera andra sift tittar på möjligheten att ingå avtal med byråerna som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i allt som rör asylprocessen. Målet är att fler församlingar ska kunna få hjälp av byråernas jurister och på så sätt möta de behov som asylsökande efterfrågar. På vissa håll i stiften är det hårt tryck på diakonerna, och bördan kan bli svårhanterlig.

Kartläggning av behoven

I Uppsala stift har man kartlagt behoven i församlingarna. Följden blev att man i höstas beslutade om att stärka stödet till deras arbete med flyktingar och asylsökande. 200 000 i verksamhetsmedel ska gå till juridisk rådgivning, opinionsbildning och utbildning av anställda och frivilliga medarbetare i församlingarna, berättar stiftsdirektorn Solveig Ininbergs. En heltids projektledartjänst har inrättats. Under projektets gång ska lärande utvärdering tillämpas för att ta tillvara erfarenheter löpande och stödja församlingarna på rätt sätt.

– Utbildningsbehovet är stort: Hur hjälper vi på bästa sätt, till exempel när det gäller arbete och ekonomi? Hur påverkar vi i församlingen? Hur möter vi personer med främlingsfientliga åsikter? Vi har haft kraftiga främlingsfientliga yttringar just här i Uppsala stift och det finns många starka grupperingar som vill motarbeta flyktingshjälp. Förväntningar på Svenska kyrkan är stora - och det finns ett stort engagemang ute i församlingarna som det gäller att kanalisera rätt.

Lars-Gunnar Frisk

Lars-Gunnar Frisk

Foto: Pressbild
[x]
Solveig Ininbergs.

Solveig Ininbergs.

Foto: Pressbild
[x]
Frikyrkoledare om #metoo
Annons
Annons
Annons
Annons