Sturmark rasar mot Svenska kyrkans film

Förbundet Humanisternas ordförande Christer Sturmark har gått till attack mot en film om tro och vetenskap som producerats av Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Försåtligt manipulativ". Så kallar Sveriges mest kända ateist filmen "Gud och Big Bang" i ett inlägg på SVT Opinion.

Filmen, som har producerats av Svenska kyrkan för att användas i undervisningen i svenska gymnasieskolor, hade premiär under vetenskapsfestivalen i Göteborg. I samband med den hölls ett seminarium om förhållandet mellan tro och vetenskap där Christer Sturmark skulle ha medverkat. Författaren hoppade dock av i protest.

– Jag medverkar själv i filmen. Det skulle jag inte ha gjort om jag hade känt till filmens manipulativa syfte, skriver Sturmark i inlägget.

I filmen får representanter för fyra livsåskådningar komma till tals kring sin syn på förhållandet mellan tro och vetenskap: ärkebiskopen i Svenska kyrkan Antjé Jackelén, buddisten och professorn i vetenskapsteori Jan Bärmark, muslimen och imamen Muhammad Muslim Eneborg och den sekuläre humanisten Christer Sturmark själv.

Christer Sturmark anklagar nu "Gud och Big Bang" för att ge "en falsk och vilseledande bild av spänningsfältet mellan religion och vetenskap".

Han skriver att filmen "lyckas i det närmaste totalt mörka det faktum att religion och vetenskap befinner sig i stark konflikt på många olika sätt och i många delar av världen" samt "förmedlar en extremt förskönande bild där vetenskap och religion går hand i hand i harmoni".

Han menar också att filmen strider mot kraven på opartiskhet, allsidighet och neutralitet som ställs på undervisningsmaterial i den svenska skolan och uttrycker förhoppning om att lärare väljer bort filmen i sin undervisning.

Läs mer: Per Ewert svarar Christer Sturmark: Din kritik är felriktad

 

Utfrågningarna av partiledarna
Annons
Annons