Svenska kyrkan kan öppna flyktingboenden

Migrationsverket ber Svenska kyrkan om hjälp med flyktingsituationen. Inom en snar framtid kan kyrkan komma att öppna flyktingboenden. "Det skulle vara en ny uppgift, men vi tror att det finns kompetens", säger Kristina Hellqvist, handläggare för flyktingfrågor i Svenska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I somras uppmanade ärkebiskopen i en debattartikel regeringen och Migrationsverket att ge en fristad för religiösa minoriteter. Artikeln tog uppenbarligen skruv på Migrationsverket, som nyligen sökt upp ärkebiskopen för ett möte.

– Vi är intresserade av ett samarbete kring att aktivt stödja de som kommer till vårt land med fruktansvärda och traumatiserande upplevelser i bagaget, skriver Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson i ett brev till ärkebiskopen.

Startade i Sveriges kristna råd

Bakgrunden är kampanjen ”Bered en plats” som startades av Sveriges kristna råd för två år sedan och som syftade till att hitta boende för behövande i församlingshem, prästgårdar och andra fastigheter som används av kyrkan.

– Vi vill gärna fullfölja de tankar som presenterades då. Jag hoppas att ni i Svenska kyrkan vill engagera er i det arbetet, fortsätter Anders Danielsson.

Just nu pågår kyrkomötet i Uppsala (läs mer på sidan 7) och bland de skilda kyrkopolitiska grupperna verkar stödet för Migrationsverkets initiativ vara starkt.

Inte många tomma lokaler

– Rent principiellt skulle det vara bra om församlingarna skulle kunna hjälpa till men frågan är hur stora möjligheterna är i realiteten, säger Hans-Olov Andrén för nomineringsgruppen POSK (Politiskt obundna i Svenska kyrkan) och tillägger:

– Kyrkan har ingen stor mängd tomma lokaler, men det är ändå bra att kunna ge ett alternativ till myndigheterna.

Trycket på Migrationsverkets asyl- och flyktingboenden är hårt och Dagen kunde nyligen berätta att 11 000 personer väntar på att kunna flytta vidare. Samtidigt har privata företag tjänat stora pengar på flyktingmottagandet, när kommunerna inte lyckats ordna fram egna boenden i tid.

Drivs inte av vinstintresse

Här vill nu kyrkan vara ett alternativ – som inte drivs av viljan att göra vinst.

– De privata aktörerna har varit snabba, men vi tycker att de har gjort det till ett för högt pris. Vinstmarginalerna riskerar att undergräva förtroendet för det svenska flyktingmottagandet och då kan vi vara ett bra alternativ, säger Kristina Hellqvist, handläggare för flykting- och integrationsfrågor i Svenska kyrkan.

Och allt fler verkar efterfråga kyrkans tjänster. Sveriges kommuner och landsting (SKL) manar sina medlemmar att söka personer som lämpar sig att bli gode män för ensamkommande flyktingbarn hos kyrkan (se artikeln intill).

Bidra mer till samhället

Hellqvist ser det i grunden som något positivt, men vill resa ett varningens finger om samhällets lagstadgade ansvar skjuts över på ideella organisationer.

– Det är viktigt att alla aktörer funderar på hur vi kan bidra mer, och det är också bra att samhället tänker in att kyrkorna är resurser. Men det blir mer bekymmersamt när socialtjänsten hänvisar till kyrkornas diakoni för att själva slippa betala, säger Kristina Hellqvist.

Om kyrkan startar flyktingboenden kan det handla om både asylboenden och boenden för de som fått uppehållstillstånd. Betalar gör kommuner och stat, eftersom de är uppdragsgivare.

– Vi har en exceptionell situation i världen just nu med den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Därför behöver vi hitta sätt att arbeta okonventionellt, säger Kristina Hellqvist.

Antje Jackelén, ärkebiskop.

Antje Jackelén, ärkebiskop.

Foto: MAJA SUSLIN / TT
[x]
Annons
Annons
Annons
Annons