Svenska muslimer vänder sig till FN i hopp om upprättelse

I kampen på att få slut på diskrimineringen skickar svenska muslimer en rapport till FN. De vill visa på den rådande situationen för muslimer i Sverige som de menar är allt annat rättvis. "Islamofobi är en växande form av rasism", säger Kitimbwa Sabuni, redaktör.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Heter man "Muhammed" kan det vara svårare att få komma och titta på en lägenhet än om man heter "Erik". Bär man en täckande huvudduk riskerar man att bli spottad på eller nekad att gå en specifik utbildning. Exempel som dessa framkommer i den rapport som nätverket Svenska muslimer i samarbete nu lägger fram. Nätverket vänder sig till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) med rapporten som för första gången kartlägger hur svenska muslimers mänskliga rättigheter kränks.

– Hatet mot muslimer är utbrett i samhället, det är därför vi är här i dag, säger Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd och en av de som sitter i kommittén för rapporten, under tisdagens presskonferens.

– Vi vill berätta om muslimers situation i Sverige. Det här är vårt bidrag till debatten om demokrati och mänskliga rättigheter.

Regeringen lämnade i somras in en rapport till FN:s kommitté för avskaffandet av rasdiskriminering. Men flera perspektiv saknas menar kommittén. Där framkommer inte hela bilden av muslimers utsatthet, menar man och föreslår i rapporten en rad åtgärder. Bland annat föreslås en sanningskommission för att titta på om svenska terrorlagar ligger i linje med de mänskliga rättigheterna. Enligt nätverket har 26 personer – samtliga muslimer – frihetsberövats misstänkta för terrorbrott, vilket bara har lett till två fällande domar

– Vi har en del krav eller rekommendationer till den svenska regeringen för hur de kan hjälpa muslimer i Sverige så att diskrimineringen minskar, säger Kitimbwa Sabuni.

Bland konkreta åtgärder som han nämner finns önskemål om en utredning av Socialtjänstens arbete, att införa en icke-diskrimineringslag för myndigheter, höja statliga bidrag till etniska organisationer, att en positiv särbehandling av kön ska gälla även för religion och att regeringen bekämpar boendesegregationen.

Kitimbwa Sabuni menar också att kristna samfund kan bidra till att muslimers utsatthet minskar. Han har sett flera exempel på där kyrkan tar parti för muslimer som utsatts för diskriminering och hoppas på fortsatt solidaritet, troende emellan.

– Jag tror kristna har en otroligt viktig roll i detta, det ligger också i de kristna värderingarna att vara mot olika typer av förtryck och orättvisor. Den här typen av islamistisk rasism lägger fokus även på andra religioner och hur man blir bemött som troende, säger han.

– Det finns en anti-religiös hållning i dag som ibland kan bli väldigt aggressiv. Då kan vi inte tänka att "det där rör dem och inte oss", utan vi borde kunna vara mer solidariska än så.

Vad hoppas ni nå för konkreta resultat med rapporten och när tror ni er se någon effekt av arbetet?

– Jag är av den åsikten att allt arbete som görs mot rasism ger resultat, hela tiden. Sen återstår att se vad rapporten det leder fram till konkret, säger Kitimbwa Sabuni.

Enligt Johan Cato, islamolog vid Lunds universitet, bekräftar undersökningar att många muslimer upplever sig som diskriminerade.

– Det kan handla om att folk skriker saker efter en på gatan, men också konkreta fall där personer blivit nekade jobb eller praktikplats, säger han till TT.

Däremot anser inte Cato att islamofobi är en eftersatt fråga i svensk politik.

– Det har flera gånger tagits upp som en viktig fråga, i samma andetag som bland annat antisemitism. Men vad som sedan praktiskt görs är svårare att svara på, säger han.

Fakta:

Muslimer i Sverige

    Islam är den största religionen i Sverige efter kristendomen.Enligt Utrikespolitiska institutet har uppemot en halv miljon människor i Sverige sina rötter i muslimska länder och miljöer, varav knappt en tredjedel beräknas vara i någon mån utövande muslimer.År 1930 i Sverige uppgav endast 15 personer att de var muslimer. Ett antal svenskar har konverterat till islam sedan den första muslimska församlingen i Stockholm bildades i slutet av 1940-talet och cirka 3 500 personer uppskattas ha lämnat Svenska kyrkan för islam sedan 1960-talet.
Annons
Annons
Annons
Annons