Svenska präster: ”Kristna och muslimer har samma Gud”

Om islam och kristendom har samma Gud är en het fråga för många troende. Nästan hälften av Svenska kyrkans präster anser i alla fall att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud. Det visar Dagens enkät.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera att den här artikeln publicerades 2016.
 

Drygt 30 procent av de präster som besvarat Dagens enkät instämmer helt i påståendet ”Judar, kristna och muslimer vandrar mot samma Gud, var och en på sin väg”.

Ser man till samtliga som instämmer helt eller till viss del är de 45 procent. En av prästerna förklarar i en kommentar: ”Eftersom det bara finns en Gud att vandra mot.”

Skriver under på påståendet

David Edman, präst i Siljansnäs, säger att han för sin del kan skriva under på påståendet. Fast han reserverar sig med att det finns avarter inom alla de tre religionerna.

– Men det är en stor och komplex fråga.

En annan präst skriver så här:

”Det finns bara en Gud att vandra mot, därför är påståendet rätt. Men vägarna är inte likvärdiga. Bara en väg heter Jesus Kristus, och den leder till Gud, men Gud själv vandrar på alla vägar.”

Men drygt en tredjedel av prästerna tycker inte alls att de tre religionerna går samma väg, de svarar ”instämmer inte alls” om påståendet. ”Vi kommer inte ifrån att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet”, är en kommentar.

"Gud kan frälsa genom annat än Jeus"

Ett annat påstående att ta ställning till löd: ”Gud kan frälsa människor på annat sätt än genom Jesus Kristus”. Här är bilden lite splittrad. Men det är fler som tar avstånd än som håller med. Nästan 40 procent instämmer inte alls. 19 procent, nästan var femte präst, håller samtidigt helt med om att det finns frälsning på annat sätt än genom Jesus.

– Jag tänker att Jesus är vägen till Gud, han öppnar upp den vägen. Men Jesus är större än kyrkan. Jesus frälser mänskligheten, snarare än enskilda individer. Och hur det blir i slutändan med frälsningen lämnar jag lite öppet, säger David Edman.

I en annan kommentar i enkäten svarar en präst: ”Gud är större än våra begränsningar, frälsningen är Guds verk, Guds möjligheter är bortanför min horisont. Det betyder INTE att jag relativiserar betydelsen av Jesu död och uppståndelse”.

Protesterar mot kompicerad fråga

Här finns invändningar mot frågans formulering, eftersom många tycker att det är svårt att besvara komplicerade teologiska frågor via en enda mening.

En präst skriver: ”Bara Jesus Kristus är Guds frälsningsväg. Hur Gud åstadkommer den frälsningen är en annan sak. Blir någon räddad utan att tro på Kristus så är räddningen i alla fall grundad på det Kristus gjort och gör.”

En annan skriver:

”Det är inte möjligt i dagens samhälle att se på frälsning så svartvitt som man gjorde förr. Gud är större.”

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Annons