Svenskarna allt mer positiva till invandrare

Svenskarna blir allt mer positiva till invandrare, trots att debatten ger det motsatta intrycket. Så kan man sammanfatta statsvetaren Marie Demkers slutsatser, vilka bygger på flera års mätningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Marie Demker är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och det är bland annat i de omfattande enkätundersökningarna i SOM-institutets regi som hon hämtar underlaget. Tidigare i veckan kom hennes senaste bok, ”Sverige åt svenskarna” ut. Vid ett seminarium i Stockholm sammanfattade hon huvudbudskapet i boken.

En långsamt sjunkande trend

När forskarna testat påståendet ”Det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar” så har andelen svenskar som instämmer i det påståendet minskat stadigt ända sedan början av 1990-talet. Andelen som tyckte att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar var som högst 1992: 65 procent. Därefter har det varit en långsamt sjunkande trend. Den lägsta nivån noterades 2011, 41 procent. Undersökningen sträcker sig fram till 2012.

– Det här är inte den enda frågan som vår forskning bygger på, utan det finns ett antal frågor som rör synen på flyktingar, invandare, integration och jag kan säga att alla de indikatorerna pekar åt samma håll. Så jag känner mig trygg med konstaterandet att när det gäller främlingsfientlighet och invandrarmotstånd så är det något som minskar över tid, säger Marie Demker.

Hon pekar på två faktorer som framför allt förklarar den här ”paradoxen”. Dels att det politiska landskapet förändrats. På den nya politiska skala som inte utgörs av ”vänster-höger”-dimensionen, utan rör sig på en kulturell nivå, man brukar tala om ”auktoritära värden” (bevara traditioner) kontra ”liberala värden”(tolerans, mångfald, öppenhet etcetera).

Där har, enligt hennes syn, Sverigedemokraterna i princip varit ensamma om att ställa sig på den konservativa sidan. Det finns en samsyn bland övriga partier i synen på invandrare.

– Här finns en möjlighet för SD att mobilisera inom migrationsområdet och ställa sig i motsats till de liberala värdena, säger Marie Demker.

Förändrat medielandskap

Den andra faktorn hon hän­visar till handlar om det förändrade medielandskapet.

– Det är oändligt mycket lättare att få ut sitt budskap genom att mobilisera på nätet. Det finns många kanaler som inte kontrolleras av en redaktörsfunktion.

Marie Demker illustrerar detta med att en demonstration på gatan numera i första hand kanske är till för att spridas via nätet, det viktigaste är inte det som händer på gatan.

Den svenska debatten handlar också om gränsen mellan rasism, främlingsfientlighet och invandrar­motstånd. Marie Demker tycker att det är viktigt att komma ihåg att det finns ett spektrum av uppfattningar, det är inte bara svart och vitt. Hon definierar rasistisk ideologi som en idé om underordning på grundval av påstådd rastillhörighet.

– Det är en väldigt liten del av befolkningen som omfattar den ideologin, jag uppskattar dem till högst fem procent, säger hon.

De med främlingsrädsla

Tillsammans med dem som är xenofobiska, de som har främlingsrädsla är gruppen kring 10–12 procent. Medan hela gruppen som är motståndare till ökad invandring är 40–45 procent, är hennes bedömning.

TORPKONFERENSEN
Annons
Annons
Annons
Annons