Sverige avvisar anmälan om brott mot samvetsfrihet

Regeringen tillbakavisar anklagelserna om att Sverige skulle begå något brott genom att inte tillåta undantag för vårdpersonal som inte vill utföra abort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I sitt svar till Europarådets kommitté för sociala rättigheter skriver regeringen att det krävs en vid tolkning av den så kallade Europeiska sociala stadgan för en fällande dom i det aktuella fallet. Dessutom konstaterar regeringen att en fällande dom inte skulle vara i överensstämmelse med den svenska avsikten när vi anslöt oss till den Europeiska sociala stadgan 1998.

Regeringen lyfter fram att kvinnor i Sverige, enligt abortlagstiftningen, har rätt till abort. Regeringen slår även fast att patienten alltid har rätt till god vård.

Sedan 2010 kan vårdpersonal, enligt en resolution i Europarådet, vägra att medverka till abort och dödshjälp på grund av samvetsskäl. Men den katolska paraplyorganisationen FAFCE menar att resolutionen inte efterlevs i Sverige och därför anmälde de tidigare i år Sverige. I sak hävdar de att Sverige bryter mot artikel 11 som handlar om rätt till skydd för den enskildes hälsa.

Regeringen hävdar å sin sida att anklagelserna inte har något med artikel 11 att göra utan att de snarare berör artikel 9, "Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet", i Europakonventionen. Därmed menar regeringen att Europarådets kommitté för sociala rättigheter inte ska granska anmälan.

Men om kommittén trots allt anser att artikel 11 kan tolkas i enlighet med anmälan skriver regeringen att den svenska lagstiftningen, däribland diskrimineringslagen, innebär ett tillräckligt skydd för brott mot den aktuella artikeln.

- Regeringens inställning i den aktuella frågan är att det inte har skett några brott mot några av de åberopade punkterna i den Europeiska sociala stadgan, säger Monica Rodrigo, expeditions- och rättschef på Arbetsmarknadsdepartementet.

Annons
Annons