Tanzaniapionjär firas av Svenska kyrkan

I morgon firas minnet av Barbro Johansson i Uppsala domkyrka. Redan 1948 grundade hon en flickskola som kom att bli en mönsterskola för hela landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I morgon skulle hon ha fyllt 100 år, Barbro Johansson, som i Tanzania kom att gå under namnet "Mama Barbro". 1946 kom hon till Tanzania som missionär för Svenska kyrkan och kom att bli banbrytande vad gäller flickors utbildning. Hon grundade en flickskola som blev till ett mönster för kommande skolor i landet.

Hon var även politiskt intresserad och blev så småningom invald i Tanzanias parlament och fanns nära president Julius Nyerere. Hon har även träffat kungaparet och fått medalj för sina insatser.

I morgon firas hennes minne i Uppsala domkyrka med bland annat inledningstal av Lisbet Palme, hedersordförande i JOHA trust, stödföreningen för Barbro Johanssons fond för utbildning av flickor i Tanzania och minnestal av Sveriges ambassadör i Tanzania, Sten Rylander.

Annons
Skogsbränderna
Annons