Thomas Österberg: Detta har hänt: Vinterns ledningskris i EFK

Kommentar: Thomas Österberg om Daniel Norburgs avgång som Evangeliska frikyrkans ledare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är en dubbel ledarkris vi ser i Evangeliska frikyrkan just nu. Dels förtroendekrisen kring samfundsledaren Daniel Norburgs ledarskap, som har fått honom att avgå. Dels en intern kris i EFK:s styrelse, där tre ledamöter – också de med kritik mot Norburgs ledarskap – har valt att lämna på grund av hur styrelsens ledning har hanterat kritiken kring Norburg.

Och så kom beskedet att även styrelseordförande Henrik Melk­stam lämnar sitt uppdrag. De två topposterna i kyrkorörelsens ledning står därmed vakanta.

Vice styrelseordförande Inger Lundin har plötsligt fått en högst central roll inom samfundet. Med valet av stabschefen Bernth-Åke Ottosson till ny tillförordnad missionsdirektor har styrelsen tillfälligt utsett ett tryggt, kompetent och säkert kort för den dagliga verksamheten. Men frågan är hur vägen ser ut framåt.

Kritiken mot Daniel Norburgs ledarskap beskrivs av styrelsen som ”omfattande”, men få vill tala om vad det egentligen handlar om. Enligt vad Dagen erfar ska Norburg bland annat ha fattat beslut på egen hand som inte förankrats tillräckligt brett inom församlingsrörelsen. Vidare har han inte lyckats skapa ett team av missionsledningen vid huvudkontoret i Örebro, den yttersta ledningen inom Evangeliska frikyrkan. Annat beskrivs som för känsligt för att yppa.

Samtidigt har Daniel Norburg de senaste åren lett ett omfattande förändrings­arbete inom EFK, det så kallade ”Omtaget”, med kraftiga neddragningar av personal i samfundsorganisationen för att få ekonomin i balans samt med decentralisering till nationella resurscentrum i församlingarna, så kallade hubbar.

Missionsdirektorn har också drivit församlingsplantering och evangelisation som viktiga angelägenheter.

Under december och januari var Daniel Norburg friställd av ”familjeskäl” som det då hette. Men uppenbarligen låg betydligt mer under ytan.

Dagen har nåtts av rykten, och vid ett par tillfällen ställt frågor till EFK:s ledning om något mer fanns bakom, men då fått nekande svar.

Vid en omorganisering för cirka en månad sedan avlastades – eller fråntogs – Norburg ansvaret för missionsledningen. Han skulle i stället lägga mer fokus på kontakter med församlingarna, uppgavs det då.

Styrelseordförande Henrik Melkstam har inte varit överens med styrelsen i besluten kring Norburg och konsekvenserna av kritiken mot ledarskapet. Frågan är om detta också har påverkat kommunikationen mellan ordföranden och missionsdirektorn, som nu båda har avgått.

Uppenbarligen är styrelse­ledningens agerande en källa till irritation hos pastorerna Lennarth Hambre, Fredrik Lignell och Linalie Newman, som redan för en månad sedan meddelade att de därför tänkte lämna styrelsen.

Diskussioner kring ledarskapet i Evangeliska frikyrkan har samtidigt förts redan när tidigare missionsdirektorn, Anders Blåberg, 2013 inte fick styrelsens förtroende att fortsätta. EFK:s styrelse undersökte då förutsättningarna för ett delat och jämställt ledarskap med två eller tre missionsdirektorer.

Men Daniel Norburg, som så småningom föreslogs, ville ha en tydlig ledare, även om han gärna sa sig jobba i team. Och så blev det.

Josefin Fållsten och Öyvind Tholvsen, som i dag ingår i högsta missionsledningen, tackade nej till att bli biträdande missionsdirektorer.

Kring Daniel Norburg framfördes också ifrågasättanden kring att han lett den andliga förnyelserörelsen New Wine i Sverige.

För många ute i EFK:s drygt 300 församlingar kommer ledar­krisen på toppnivån som en fullständig överraskning, och är svår att förstå.

Frågetecken och sorg och förstämning finns att bearbeta framöver. Men gudstjänster, barnaktiviteter med mera lär trots allt fortgå ungefär som vanligt.

Kristna kvinnor i upprop
Annons
Annons
Annons
Annons