Tro och solidaritet anklagas för samarbete med islamister

Islamologen Sameh Egyptson anklagar Tro och solidaritet, före detta Broderskap, för att samarbeta med islamister.– Socialdemokrati och islamism är oförenliga, säger Peter Weiderud, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en debattartikel i Göteborgs-Posten hänvisar Sameh Egyptson till vad han beskriver som en överenskommelse från 1999 mellan dåvarande Broderskap och Sveriges muslimska råd (SMR), en paraplyorganisation för muslimska samfund. Där beskrivs en strategi att det före år 2002 ska finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, fem riksdagslistor, etcetera.

Det dokument han hänvisar till är en kongressrapport vars innehåll Peter Weiderud betraktar som fullkomligt normalt för sitt förbund.

– När vi startade 1929 var målet att få in fler kristna i politiken. Nu har vi breddat oss och är en organisation för alla troende. Det är självklart för oss att lyssna in det troende Sverige. I det ingår att arbeta för att de muslimska grupperna inte ska vara så marginaliserade, säger han till Dagen.

Han tycker att den här debatten är beklaglig och att den spär på misstänksamheten och hatet mot muslimer.

En rad frågeställningar

Sameh Egyptson ställer en rad frågor till Peter Weiderud, bland annat om hur Tro&Solidaritet ser på islamism.

– Islamism och socialdemokrati är oförenliga, säger Peter Weiderud. På samma sätt som kristdemokratin utgår från en viss kultursfär och formar sin politik efter den gör islamismen på samma sätt. Skillnaden är att kristdemokratin formats i ett demokratiskt Europa medan islamismen uppkommit i en kultur med konflikter och bristande mänskliga rättigheter.

Men fanns det en viss naivitet 1999, att kunskapen om islamismen var mindre?

– Nej, det tror jag inte. Jag kan visserligen inte sätta mig in i hur de tänkte då – det var före min ordförandetid – men visst var de medvetna och hade kunskap om dem som de samspelade med. Vi talar om människor som var politiskt och religiöst mycket erfarna.

Du får också en fråga av Egyptson om ni i dag har tillräcklig kunskap om era samarbetspartners ideologiska värdegrund. Har ni det?

– Ja, självklart. Vi är väldigt noga med våra samarbetspartners. Och islamister kan aldrig vara våra partners.

Om man ser till intentionen i avtalet hur har ni lyckats med det?

– I vissa frågor har det gått framåt, det ser bättre ut på våra listor i dag, även om det varit en del bakslag, till exempel turerna kring Omar Mustafa.

Inte nöjd med svaren

Sameh Egyptson är inte nöjd med svaren från Peter Weiderud. Han vidhåller sin kritik av Tro och solidaritet och menar att de är naiva i sin syn på islamister och har problem med att definiera islamism. Egyptson uppmanar Tro och solidaritet att ordna en konferens med syfte att definiera islamism, där de kan bjuda in experter från Mellan­östern.

– Jag vill att muslimer ska engagera sig politiskt, men inte under täckmantel, säger han och undrar om Socialdemokraterna kan samarbeta med dem som har en annan ideologisk värdegrund än partiet, till exempel vill införa sharia.

Han undrar också, angående rapporten från 1999, om de tre undertecknarna från SMR tyckte att det räckte med muslimer i allmänhet, eller om de ville kvoterna in SMR-medlemmar. Bakgrunden till frågan är att han menar att ledande personer i SMR som deltog i samtalen med Broderskap var islamister.

Peter Weiderud.

Sameh Egyptson.

Annons
Annons