Tyska kyrkor uppmanas lägga ned stridsyxorna

Tyska politiker, idrottare och kulturpersonligheter undertecknade ett ekumeniskt manifest i Berlin i onsdags.
"Protestanter och katoliker, förenen eder!" är uppmaningen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tyskland har två i stort sett jämnstora kyrkor. De två, den protestantiska och den katolska kyrkan, ska nu lägga ned allt vad stridsyxa heter, hoppas manifestet "Ekumenik nu".

"En Gud, en tro och en kyrka" är målet. Teologi, vanor och traditioner ska inte stå i vägen längre, den 500-åriga splittringen ska övervinnas. Uttalandet undertecknades bland andra av tyska parlamentets ordförande, försvarsministern, ledaren för den socialdemokratiska oppositionen, och 23 representanter från kyrkorna.

"Vi kan inte, och ska inte, låta problemet med kyrkornas enhet enbart vila på att kyrkoledarna når en överenskommelse kring nattvard och administration", sägs bland annat i manifestet enligt tidningen Die Welt. Frågan om gemensam nattvard är het i Tyskland där närmare 50 miljoner kristna är uppdelade mellan katoliker och protestanter. Det händer ofta att medlemmar gifter sig över kyrkogränser och vid upprepade tillfällen har det hörts rop från båda håll om uppmjukning av reglerna kring den katolska nattvarden som inte tillåter nattvardsgemenskap över gränserna.

"Känsligt område"

Ärkebiskop Robert Zollitsch, ordförande i de katolska biskoparnas tyska konferens, svarar genom att hänvisa till frågan som "ett känsligt område som poppar upp nu och då och kastar ljus på vår avsaknad av gemensam förståelse av tron". Båda kyrkorna välkomnar dock initiativet, med några reservationer.

-Idén bakom "Ekumenik nu"-initiativet har fått ett positivt mottagande, säger Thies Gundlach, vice president i EKD (Evangeliska kyrkan i Tyskland), i ett uttalande.

-Det är ett försök att se den framtida ekumeniken inte enbart som ett ansvar för kyrkoledare, utan också för alla kristna, säger han enligt Anglican Journal.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kyrkorna har olikheter.

-I början av 1500-talet utvecklade reformatorer en annan syn på kyrkan, och den står än i dag i motsats till centrala läror hos våra katolska bröder och systrar, säger han.

knutby
Annons
Sommarvärmen
Annons