USA:s regering säger nej till undantag från Obamacare

USA:s högsta domstol ska sluta sätta käppar i hjulet för Obamaadministrationens sjukvårdsreform. Budskapet kommer från det amerikanska justitiedepartementet som kräver att domstolen avslår begäran från katolska organisationer om undantag från sjukförsäkringsreglerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var på nyårsaftons kväll som Sonya Sotomayor, domare i USA:s högsta domstol, utfärdade det uppmärksammade undantaget som skulle ge två katolska arbetsgivare dispens från delar av Obamacare.

Enligt det tillfälliga undantaget skulle de slippa täcka sina anställdas kostnader för preventiv- och abortframkallande medel samt sterilisering.

Tidigare hade lokala domstolar utfärdat liknande undantag för en rad katolska arbetsgivare i flera delstater.

Enligt Obamaadministrationen har de kyrkliga arbetsgivarna ingen grund för att överklaga den nya lagen. Lagen om prisvärd vård, även kallad Obamacare, trädde i kraft den 1 januari. Enligt regeringens chefsjurist kräver den inte av arbetsgivarna att de betalar för de anställdas preventivmedel. Då försäkringarna tillhandahålls av tredje part - försäkringsbolagen - har arbetsgivarna ingen talan. Justitiedepartementet uppmanar nu Högsta domstolen att avslå överklagandena - och inte bevilja några permanenta undantag från reformen.

Romersk-katolska kyrkan i USA har ända sedan Obamacare lanserades för tre år sedan rasat mot att den sjukförsäkring som arbetsgivare enligt de nya reglerna är tvungna att teckna ska omfatta preventivmedel och tidiga aborter. Man menar att reglerna sätter religionsfriheten ur spel.

Fallet som nu ligger på Högsta domstolens bord rör Little Sisters of the Poor och Christian Brothers Services, som båda bedriver verksamhet inom vård och omsorg. I likhet med många andra katolska arbetsgivare i USA menar de att de omöjligt kan följa den nya sjukvårdslagens bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att ordna sjukförsäkring för sina anställda, så länge den omfattar ingrepp som strider mot kyrkans lära.

Annons
Annons