Varannan diakon utsatt för hot

Enligt en undersökning har 53 procent av Sveriges diakoner varit utsatta för hot eller våld i tjänsten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Undersökningen är gjord av Kyrkans tidning och av 250 diakoner svarade 70 procent. Det framkom att en majoritet har upplevt sig hotade eller blivit utsatta för våld när man varit i tjänst. Att neka personer pengar är en riskfaktor och att möta utsatta människor en annan. Två vanliga arbetsuppgifter för en diakon.

Bland de drabbade finns de som blivit utsatta för slag i samband med demensvård, när de behövt avvisa störiga personer från kyrkan eller i stöttning av misshandlade kvinnor och barn. Ensamarbete ökar risken för hot och våld och i städer är det mer vanligt förekommande än på landsbygden visar undersökningen.

När det gäller att förebygga hot och våld uppger 70 procent att de är nöjda med arbetsgivarens insats.

IT-skandalen på Transportstyrelsen
Annons
Annons
Annons
Annons