Växjökyrka laddar för Dagenbesök

På söndag får Växjö besök av Dagens jubileumsturné. En av dem som ser fram emot firandet i Ulriksbergskyrkan är Dagenläsaren Bengt Albertson som har varit med sedan församlingen grundades.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

-Absolut, det ska bli väldigt spännande, säger Bengt Albertson och berättar att han alltid tycker att det är roligt när församlingen får besök och nya impulser utifrån.

Frikyrkorna har historiskt sett varit alldeles för introverta, menar han.

-När jag var med och höll utåtriktade Alpha- och Betakurser fick jag frågor och samtal som jag aldrig hade haft förut.

Enligt Bengt Albertson kan Dagens besök komma att skapa nya tankar och samtal i församlingen. Han minns bland annat debatten om medlemskap och dop. När kravet på troendedop försvann i Ulriksbergskyrkans medlemsbegrepp hade de flera dop än någonsin.

-Det var 2009. 22 personer döpte sig det året. Det kan ha varit för att förväntningarna och spänningarna släppte och människor kände att de kunde ta beslutet i sin egen takt.

I dag är Ulriksdalsbergskyrkan på väg att bli en mångkulturell församling med medlemmar från Afghanistan, Sydamerika och Afrika med flera. Alla gudstjänster simultantolkas till engelska och spanska.

Bengt Albertson menar att Dagen och annan media spelar en viktig roll i att synliggöra kyrkans betydelse i samhället. Som exempel nämner han kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.

-Det är mycket inom kyrkan som sker i det tysta. Vi samlar 100 barn varje onsdag i olika intressegrupper och aktiviteter. Merparten är barn utanför kyrkan. Men hur stor skillnad är det inte på vad kommunen ger i stöd till idrotten gentemot kyrkan?

Fakta: Om träffen som är i helgen

Var: Ulriksbergskyrkan (EFK och Pingst), Ulriksbergsprom. 46, Växjö

När: 27 september, klockan 10.00

Predikant: Eleonore Gusafsson

Sång och musik: Therese Peterson och Anna Franklin

Annons
Skogsbränderna
Annons