”Vi är villiga att driva det här till Europadomstolen”

Bakom Ellinor Grimmarks anmälan till DO finns det ett gediget lobbyarbete, och personer som väntat på att ta sig an frågan om samvetsfrihet.– Vi är villiga att driva det här fallet till Europadomstolen om det behövs, säger Ruth Nordström, som är Ellinor Grimmarks juridiska ombud.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hon har tidigare lagt ut en del krokar i ärendet som föreläsare och skribent. Hennes organisation har också via brev kontaktat kristna inom vården med frågan om de känner sig diskriminerade, och sagt att det finns stöd att få. Flera gånger har hon också hittat dessa personer, främst har det handlat om vårdpersonal som inte vill göra abort, i ett enstaka fall en sjuksköterska som jobbade med vård vid livets slutskede och inte ville avbryta en livsuppehållande behandling.

Bad om råd

Men det var först när Ellinor Grimmark vågade anmäla sitt fall till DO som Ruth Nordström fick ett rättsligt fall att gå vidare med.

– Ellinor kontaktade mig innan jul och bad om råd. Jag uppmanade henne att gå vidare och göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, berättar Ruth Nordström, om hur fallet hamnade på hennes bord.

”Jag backar upp henne”

– Det är tufft att stå upp i vården när man har den här åsikten, och varken får stöd från kollegor, sjukhus eller har något politiskt stöd. Hon har vågat skicka in en anmälan, och jag backar upp henne till hundra procent.

Ruth Nordström är jurist, VD för människorättsorganisationen Provita, och även aktiv i Livets Ord. Förutom att driva det här fallet i DO vill hon också, tillsammans med den katolska organisationen FAFCE, få upp frågan om samvetsfrihet på EU-nivå. Målet är att få en juridisk prövning om samvetsfrihet, med hopp om att Sverige ska tvingas att införa en samvetsklausul. För tillfället har de en anmälan inskickad till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, och målet är att vinna fallet i Europadomstolen och tvinga Sverige att införa samvetsfrihet.

När Ruth Nordström argumenterar för sin sak påpekar hon att Sverige sticker ut i sammanhanget. De flesta länder i EU har någon form av samvetsfrihet.

Drivs av övertygade kristna

Även om Provita inte är en religiös organisation menar Ruth Nordström att frågan om samvetsfrihet framförallt är en fråga som drivs av övertygade kristna.

Tror du att ni har stöd av de flesta kristna i Sverige i den här processen?

– Jag hoppas att man ställer sig bakom detta. Det vore konstigt annars. De historiska och bibeltrogna kyrkorna brukar ställa upp för livets okränkbara värde.

alkohol i kyrkan
Annons
Skogsbränderna
Annons