Yazidier i Irak attackeras av kurder

"Det här skulle även kunna hända assyrierna på Nineveslätten", säger Afram Yakoub, ordförande i assyriska riksförbundet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kurdiska peshmergatrupper har gått till attack mot en yazidisk milis i nordvästra Irak. En milisgrupp som går under namnet YBS och som bildades efter att Islamiska staten för drygt två år sedan inledde sin utrontingsoffensiv mot yazidier.

Att yazidier nu attackeras av en kurdisk milis, i ett område de sedan en tid tillbaka själva kontrollerar, ökar så klart oron att denna lilla ento-religiösa minoritet ännu en gång riskerar att ryckas upp.

Uppgörelse mellan två kurdiska grupper

Den uppblossade konflikten, där det rapporterats om dödsfall på bägge sidor, ses av många som en uppgörelse mellan två kurdiska grupper som här strider mot varandra via ombud.

På ena sidan finns PKK, rörelsen som ligger i strid med den turkiska regeringen och som också ha en del maktambitioner i Syrien och Irak. De har bland annat tränat den yazidiska milis som nu attackeras.

På andra sidan finns KRG, det kurdiska självstyret i norra Irak, som enligt uppgift ska ha kontroll över milisen Rojava peshmerga som pekas ut som ansvariga för attacken. Milisen ska ha bildats av kurdiska flyktingar från Syrien.

Kan hända de kristna minoriteterna

Enligt Afram Yakoub, ordförande i Assyriska riksförbundet, handlar attacken om att det kurdiska självstyret i norra Irak vill utvidga sitt område. Det är också en varningssignal till de minoritetsfolk som flytt IS och som nu vill återvända.

– Yazidier är inte ett militärt hot, men liksom assyrierna utgör de ett politiskt hot mot KRG:s expansionsplaner. KRG vill ta över Nineveslätten och Sinjarområdet, men assyrier och yazidier och andra fristående grupper sätter käppar i hjulet, säger han till Dagen.

Nineveslätten är det område där de kristna minoritetsgrupperna, assyrier/syrianer/kaldéer, hoppas kunna etablera ett självstyre, ett hopp som stärkts då IS precis jagats bort från området. Men området är omtvistat och Afram Yakoub menar att kurderna har som abmition att ta kontrollen.

– Samma sak som händer yazidierna nu kan mycket väl upprepas mot assyrier längre fram på Nineveslätten, säger han.

"Försöker 'kurdifiera' områdena"
Assyriska organisationer har också anklagat kurdiska grupper för att försöka "kurdifiera" de områden de styr över, och att de inte respekterar minoritetsgruppers rättigheter. Nyligen presenterade organisationen "Assyrian confederation of Europe" en rapport om den självstyrande provinsen Rojava i norra Syrien, där de menar att assyrier och andra minoriteter nu utsätts för påtryckningar från kurdiska makthavare. En liknande rapport är på väg att tas fram över situationen i det kurdiska självstyret i Irak, där samma kritik framförts.

Kritik från minoritetsgrupper har också lyfts att västvärlden blundar för övergrepp från kurdiskt håll, eftersom de kurdiska styrkorna är viktiga allierade i kampen mot Islamiska staten.

Annons
Annons