Yoga i skolan ett fall för domstol i Indien

Skolinspektionen har godkänt yoga på en svensk skola. Nu ska Högsta domstolen i yogans hemland, Indien, avgöra om yoga är alltför religiöst för att bli ett obligatoriskt ämne.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Kan vi begära att alla skolor ska erbjuda en yogalektion per dag när vissa minoriteter eventuellt är motståndare till det?”, frågar sig Högsta domstolen enligt tidningen Huffington Post.

Inom det indiska skolväsendet ses yoga som en integrerad del av idrottsundervisningen. Nu har dessutom två personer lämnar in varsin begäran om att Högsta domstolen ska instruera alla skolor som drivs, eller bekostas, av staten att inkludera yoga som ett obligatoriskt ämne i årskurs 1 till 8. Båda förespråkarna för yogalektionerna hänvisar till en nationell läroplan från 2005 där det slås fast att yoga är centralt för hälsa och idrottsundervisning.

– Yoga bygger upp människan och är karaktärsdanande vilket är väsentligt i dagens materialistiska samhälle, motiverar juristen Jagdish Chander Seth som också förklarar att ordet yoga bokstavligen betyder ”förening med Gud” och att övningarna har utformats ”med stor ansträngning från de stora rishis (författare till de religiösa vediska hymnerna i det forna Indien) sedan urminnes tider”.

En väg till spiritualism

Men han påstår samtidigt också att yoga inte hänger ihop med någon särskild religion.

– Yoga är en väg till spiritualism genom en välmående kropp och själ. Skolor borde lära ut det som en vetenskap om andning och kroppsställningar.

Saken är dock komplicerad eftersom Indien är en sekulär demokrati och Högsta domstolen har redan framfört en varning. Just nu analyseras argument som hävdar att yoga består av religiösa element. Bland kritikerna till Jagdish Chander Seths förslag finns bland annat kristna och muslimska ledare.

– Yoga är på det sätt som det praktiseras i Indien i dag inte bara en fysisk övning. Det finns ett starkt inslag av tro, säger John Dayal som företräder kristna i den nationella kommitté som ska bevaka utbildningen för minoriteter i landet.

– En del av övningarna, till exempel surya namaskar (solhälsningen) har en stark religiös överton ... det är inte möjligt att ta bort de religiösa tonerna från yogan, fortsätter han.

Mohammad Salim, sekreterare i en stor sunnimuslimsk organisation, säger att majoriteten av muslimerna inte kommer att acceptera yoga som ett obligatoriskt ämne.

– Det finns krafter som använder yoga för att förstärka deras agenda om kulturell nationalism. Yoga kan inte bli obligatoriskt i Indien som är en sekulär demokrati, säger han.

Skola i Kalifornien stämd

Frågan om yogaövningarna är religiösa har även diskuterats i till exempel Sverige och USA. Föräldrar i Kalifornien stämde tidigare i år en skola utanför San Diego eftersom de menade att barnens yogalektioner bröt mot reglerna. Men en domare slog i juli fast att skolan har rätt att erbjuda yoga. Nyligen överklagades det beslutet.

Påverkar inte Sverige

I Sverige har Östermalmsskolan i Stockholm anmälts för sina inslag av yoga i utbildningen. Men Skolinspektionen friade hösten 2012 skolan eftersom yogan inte hade varit något undervisningsmoment utan bara använts mellan lektionerna.

Vad skulle det innebära för situationen i Sverige om Högsta domstolen i Indien kommer fram till att yoga är allt för religiöst för bli ett obligatoriskt ämne i indiska skolor?

– Vår bedömning påverkas inte av andra länders beslut. Vi tillämpar den svenska skollagen, svarar Sofia Wirlée, jurist på Skolinspektionen.

Fakta:

  • Fakta: Religion i Indien
  • 80 procent av Indiens 1,2 miljarder invånare är hinduer medan 13 procent är muslimer och 2 procent är kristna. Konstitutionen i landet garanterar ett visst självstyre för minoriteter rörande deras insitutioner.
Val 2018
Skogsbränderna
Annons
alkohol i kyrkan
Annons