23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Greider ogillar religiösa aktörer i välfärden

Det är dags att utfärda en varning för kyrkor som driver vård, skola och omsorg, menar vänsterdebattören Göran Greider.– Jag tycker precis tvärtom, replikerar samfundsminister Stefan Attefall (KD).

Det var ett inslag på Ekot, om Svenska kyrkans pågående utredning om att ge sig in i välfärden, som fick Göran Greider att dra på sig debattuniformen. ”Det är dags att utfärda en varning för kyrkan”, avslutade han dramatiskt ett debattinlägg på Newsmill.

Men det är inte kyrkan eller kristendomen som sådan han vill varna för, snarare det faktum att kyrkor ger sig in i välfärdssektorn. Den rollen ska i stället kommuner, landsting och stat ha menar den välkände debattören och publicisten.

– Jag gillar inte att religiösa aktörer kommer in i välfärden. Det minskar gemenskapen i samhället. Det offentligas uppgift är att hålla ihop, säger Göran Greider när Dagen ringer upp och undrar vad han menar.

– Eller ska gamla muslimer sitta på sin kant, kristna på sina ålderdomshem, och ateister i sin vrå.

Har kyrkfolk med sig

Göran Greider menar att hans varning inte enbart kommer från hans eget socialistiskt klappande hjärta, utan han har även en del av kyrkans folk med sig, främst inom Svenska kyrkan. Han vill inte nämna några namn, men berättar att han träffat flera som ser med oro på att kyrkan tar sig an alltmer samhällsuppdrag.

– Jag har träffat präster som sagt att det inte känns bra, att det ger ett alibi för kommuner att lägga ned sin verksamhet. Sedan har de undrat hur det ska gå med kyrkans vanliga diakoni. Om allt fokus hamnar på att driva äldreboenden, hur blir det då med soppkök och hjälp till dem som lever på marginalen.

Varnar för nedrustning

Göran Greider sticker inte under stol med att han ogillar privata lösningar, och han menar att samhället är på väg att rustas ned. Svaret är inte att låta religiösa grupper ta över.

– Kyrkan kan hjälpa folk som befinner sig ytterst på marginalen. Dit når inte alltid de sociala myndigheterna, och där kan kyrkan göra en jätteinsats, menar Göran Greider.

I din debattartikel varnar du också för situationen nere på kontinenten?

– Ja, där finns en rad stora, ofta kristna, välgörenhetsorganisationer. Där finns studier som visar att det uppstår problem när civilsamhället i religiös tappning tar över välfärdsuppdrag. Det blir dåligt med jämställdheten, mindre genomlysning eftersom det inte finns något meddelarskydd. På kontinenten är det här ett riktigt stort problem.

Andra slutsatser

Samfundsminister Stefan Attefall (KD) kommer fram till helt andra slutsatser, och tror exempelvis inte att svensk media skulle missa några skandaler inom kyrkligt styrd välfärd. Han vill i stället peka på det positiva med att religiösa aktörer får ta del av offentliga medel.

– Lagen om valfrihet har skapat möjlighet för kyrkor och samfund att vara mer aktiva, och jag välkomnar att de utnyttjar den möjligheten ännu mer, säger Stefan Attefall.

Han ser kyrkor och samfund som ett sätt att fånga upp en mångfald som det offentliga inte alltid klarar av att ge. Han exemplifierar med en äldre dam som hade hemtjänst, som fick besök av Frälsningsarmén. Det innebar att de kunde läsa Bibeln ihop.

– Tänk att ha en hemtjänst- utförare som kan möta hennes behov, som kan tillföra en andlig gemenskap, inte bara laga mat och städa. Vad vi behöver är fler aktörer som möter människors behov, och där tror jag kyrkan och samfunden har en roll att spela.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar