23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Swärd: Så gick det till när vi skrev uppropet

Det var betydligt trögare att samla in namn till samvetsfrihet än till flyktingfrågan, anser EFK-pastorn Stefan Swärd. Han menar att det endast var två kyrkor där stödet var helhjärtat.

På sociala medier har det spekulerats i hur det gick till när EFK-pastorn Stefan Swärd samlade ihop 91 kristna ledare och personligheter som gemensamt skrev under ett upprop för samvetsfrihet i vården som publicerades i Aftonbladet 9 oktober.

Men för att undvika ytterligare spekulationer har Stefan Swärd valt att skriva om processen på sin blogg. Där jämför han bland annat uppropet för samvetsfrihet med uppropet om flyktingpolitiken som 380 kyrkliga ledare skrev under i december förra året.

"När det gäller att samla in namn denna gång har det gått betydligt trögare", konstaterar Swärd.

Vidare skriver han: "Jag har kontaktat nyckelpersoner inom Alliansmissionen och Equmeniakyrkan, för att få hjälp att samla in namn bland pastorer. Det gick trögt, det blev dock lite respons inom Alliansmissionen, dock knappt någonting inom Equmeniakyrkan. Det var inte helt oväntat. Enligt min mening finns det två kristna kyrkor och rörelser som gett sitt fulla stöd för detta upprop, det är Katolska kyrkan och Trosrörelsen. Nästan hälften av undertecknarna är med i Trosrörelsens predikantorganisation."

Stefan Swärd nämner också Pingst och EFK: "Flera ledande pingstpastorer har hjälpt mig att kontakta pingstpastorer, bland annat Sven-Gunnar Hultman. Jag har vänt mig till nätverk bland kristna ledare, bl.a. New Wine-rörelsen och Oasrörelsen. Jag har vänt mig till samfundsledare inom de samfund där jag tycker att det borde finnas sympati för uppfattningarna i uppropet, några har gett sitt bifall och de står med som undertecknare, några har inte gett sitt bifall att stå med eller promota uppropet inom sitt samfund."

"Inom Evangeliska Frikyrkan har jag personligen mailat ett antal personer."

Stefan Swärd skriver också på sin blogg om motståndet inom kristenheten: "Vi som kämpar för ofödda barnens rättsskydd och rätt till liv har ju en hopplös uppförsbacke att traska i, där vi har nästan alla opinioner emot oss, och numera även breda opinioner i kristenheten emot oss. På grund av detta är även många kristna ledare tysta, som egentligen håller med oss om ofödda livets okränkbarhet. De tycker att frågan är för känslig och kontroversiell för att säga något."

Rickard Ringqvist

Rickard Ringqvist är redaktionschef på Dagen.

Fler artiklar