13 S-politiker vill stoppa alla religiösa friskolor

Den socialdemokratiska partistyrelsens förslag om skärpning av tillsynen av religiösa friskolor räcker inte. Det anser 13 socialdemokrater som menar att "alla elever har rätt till en skola där alla skoldagar är helt fria från religiös påverkan".

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Just nu inkorporeras Barnkonventionen i svensk lagstiftning. Därmed måste även barns och ungas religionsfrihet och rätt att själva söka och välja (eller välja bort) religion eller annan livsåskådning garanteras. Religiösa friskolor bryter i praktiken mot denna fri- och rättighet", skriver de på DN Debatt.

Debattörerna, däribland Sören Juvas, förbundsordförande HBT-Socialdemokrater, och Carina Ohlsson, förbundsordförande S-kvinnor, anser att barns och ungas rätt att utöva sin livsåskådning kan ske på kvällar, helger eller lov. De tycker att Europakonventionen utgår från föräldrarnas religiösa övertygelse och inte barnens.

"Det är ett föråldrat synsätt, som Barnkonventionen rättar till. Barn och ungdomar är egna individer, vars fri- och rättigheter också ska respekteras."

Friskolor i dag är undantagna från regeln om att skolor ska vara helt neutrala inför olika livsåskådningar, ett undantag som debattörerna anser bör strykas.

"Skolan är till för elevernas kunskapsinlärning, inte för att ge olika trossamfund en möjlighet att bedriva religiös påverkan. På Socialdemokraternas stundande partikongress i Göteborg den 8–12 april 2017 är det hög tid för oss som progressivt kunskaps- och rättighetsinriktat parti att vara tydliga: alla elever har rätt till en skola där alla skoldagar är helt fria från religiös påverkan."

 

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar