130 brittiska imamer fördömer terrorattacken

130 brittiska imamer har gått samman och i strängaste möjliga ordalag fördömt den senaste terrorattacken i London. Imamerna vägrar ge attentatsmännen muslimsk begravning - och uppmanar andra imamer och muslimska ledare att göra likadant.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Som en konsekvens, och i ljuset att andra etiska principer som är grundläggande för Islam, kommer vi inte att utföra den traditionella begravningsbönen för attentatsmännen, och vi uppmanar imamer och andra muslimska ledare att också förvägra förövarna den rättigheten", skriver Storbritanniens muslimska råd, The Muslim Council of Britain.

Rådet, som även har fördömt och tagit avstånd från de tidigare islamistiska terroristattackerna, uppmanar allmänheten att rapportera till myndigheterna så fort de ser något som skulle kunna tyda på terroristverksamhet.

Den muslimska begravningsritualen brukar vanligtvis ges till varje avliden muslim oberoende vad denne skulle ha gjort sig skyldig till. Imamernas beslut ses därför som något mycket ovanligt och exceptionellt.

Storbritanniens muslimska råd är en paraplyorganisation för brittiska muslimer med över 500 anslutna moskéer, välgörenhetsorganisationer och skolor.