400 000 svenskar ber för maten varje dag

Runt hundratusentals köksbord i Sverige framförs böner, dagligen. Det visar färska siffror från en Sifo-undersökning som Dagen låtit göra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Tyst eller högt, med eller utan knäppta händer – en bordsbön kan se ut på olika sätt. Men den gemensamma nämnaren är att den sker i samband med en måltid. Hela fem procent av Sveriges befolkning – alltså 400 000 personer (barn under 15 år borträknade) – uppger att de ber bordsbön varje dag. Vilka böner det rör sig om framgår inte av statistiken, men en hel del andra saker kan utläsas.

Färre ber i Norrland

Det är till exempel stor skillnad på var i landet du bor. I Norrland är sannolikheten betydligt mindre att du inleder eller avslutar måltiden med en bön. Endast en procent uppger att de gör det dagligen. Däremot verkar norrlänningarna mer traditionsbundna eftersom hela nio procent svarar att de ber bordsbön någon gång under året, exempelvis vid jul. De som ber allra mest bordsbön är skåningar och blekingar. Med rekordhöga 14 procent dagliga bordsböner är Sydsverige i topp i riket.

Hur kan detta komma sig? Mats Aldén, stiftsadjunkt i Lund, lyfter fram två saker som kan ligga till grund för sydsvenskarnas bordsbedjande.

– Det finns en stark kyrklig sed här nere. Det är fler som konfirmerar sig, döper sig och har gudföräldrar. Det kan hänga samman med det, att det är viktigt med kyrkliga handlingar. I Danmark är kyrkliga handlingar vanligare än i Sverige och Skåne och Blekinge har ju tillhört Danmark.

Välmående skåningar

Det välmående bondesamhället kan också vara en orsak, menar Mats Aldén.

– Man har haft mycket mat på borden här och inte varit lika fattiga som på andra håll i landet. Stora kalas, bland annat i samband med kyrkliga handlingar, har varit och är vanligt, särskilt på den skånska landsbygden. Jag tror att det grundar sig i en tacksamhet över att man har haft mat att äta.

Ber du själv bordsbön?

– Det gör jag ofta. När jag är ute och äter med mina kollegor är det alltid någon som ber tyst eller högt och i mer organiserade sammanhang brukar vi sjunga en bordssång.

En annan variabel som spelar in i bordsbönsstatistiken är åldern. En ålderskategori som sticker ut bland bedjarna är ungdomar mellan 15 och 29 år. Det finns betydligt fler dagliga bordsbedjare där än det gör i någon av de äldre grupperna. Hela nio procent av ungdomarna uppger att de ber dagligen före maten, medan endast fem procent av de som är 65 år och äldre gör det. Allra lägst frekvens är det i åldrarna 30 till 49 där endast en procent ber dagligen.

Värderingar planteras tidigt

Birgit Lindgren Ödén forskar inom religionssociologi och har följt ett antal människor från gymnasiet och framåt för att se hur deras livsmönster och värderingar förändras. Hon menar att många av våra grundläggande värderingar befästs just i gymnasieåldern.

– Ber ungdomarna i den åldern bordsbön nu så är det mycket möjligt att det kommer att hålla i sig när de blir äldre, säger hon.

Vilka politiska partier röstar då bordsbedjare på? Ja, det går också att utläsa från Sifo:s undersökning. Föga förvånande ligger röstande på Kristdemokraterna i topp. 17 procent av dem uppger att de ber bordsbön någon gång varje vecka. Längst ner på bönefrekvensen ligger vänsterpartister och de som röstar på Feministiskt initiativ.

Ingen av de tillfrågade i de två grupperna ber bordsbön dagligen och inte heller någon gång per vecka.

Så gjordes under­sökningen

Antal intervjuer: 1 000

Telefon­intervjuerna gjordes mellan den 12 till 15 september 2016

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.