80-tal gravplatser förstördes vid Kattarps kyrka

Hela 79 gravstenar har välts omkull vid Kattarps kyrka i Skåne. Nästan samtliga gravar på ett större område av kyrkogården är drabbade.
– Det är många upprörda känslor här nu, berättar tillförordnade kyrkoherden Bertil Rubin om helgens dåd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Polisen saknar konkreta tips, och om ingen hör av sig och säger att de sett eller hört något startas därför ingen förundersökning.

– Man undrar vad som är meningen. Det finns inga spår av politiskt, religiöst eller ideologiskt motiv. Antingen är det någon som varit väldigt arg eller velat prova sina krafter. Men vi tycker det är bland det fulaste man kan göra, säger Bertil Rubin.

Kontaktar de berörda

Förutom välta stenar har porslin och glas krossats och kastats omkring, liksom blommor och vaser. Nu har man snyggat till på området, men gravstenarna kan komma att ligga kvar en tid. Rent juridiskt är det ofta de efterlevande som äger gravplatsen, och har då också ansvar för att återställa stenen. Det gäller om inte graven är "återlämnad", det vill säga i Svenska kyrkans ägo. Ungefär hälften av de 80-tal välta stenarna tillhör så kallade återlämnade gravar.

– Under veckan informerar vi alla gravrättsinnehavare, säger Bertil Rubin.

Strängare regler 

Nya regler har införts efter en olycka 2011 då en flicka omkom efter att ha fått en gravsten över sig. Stenar som inte är tillräckligt fast förankrade i marken, och som inte åtgärdas av gravrättsägaren, kan kyrkogårdsförvaltningen besluta lägga ned.

Förra året gjordes en inventering i Allerums pastorat utifrån de nya reglerna och gravar åtgärdades, berättar kyrkogårdsvaktmästare Pär Bengtsson.

Gravstenar som inte är godkända kan i princip stå upp tills de ramlar, men har de väl ramlat får de inte resas upp utan ny förankring.

Även Pär Bengtsson konstaterar att det inte finns något som tyder på hatbrott.

– Jag tror att det kan vara ett utbrott av någon slags manlig kultur. Det är ju en rätt farlig sysselsättning, hamnar man under en sådan här sten kan man bryta ben eller armar. Men det är ju bara en spekulation från oss som jobbar med detta, säger han.

Mycket sällsynt

I Allerums pastorat har man inte hört talas om en vandalisering av den här omfattningen. Jan-Olov Andersson, vd på Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, säger att det är mycket sällsynt.

– Men när jag för många år sedan arbetade på kyrkogård i Katrineholm vad jag med om att över hundra stenar vandaliseras. Så det händer, men är ovanligt, som väl är, säger han.

Förvånande är också att det drabbar gravar på landsbygden, kyrkogårdar i städerna är ofta mer utsatta, berättar han.