Advokaten: Det är mycket som förvånar

Ola Nordström försvarar en man som utmålats som en manipulativ sexgalning – pastorn i Knutbydramat. Det finns mycket han förvånats över sedan han åtog sig försvaret, till exempel motsvarade pastorn inte alls den bild han fått genom medierna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Men mest har församlingen förvånat honom. Bland annat har några av pastorerna sökt upp honom i ett försök att få pastorn att vara tyst om andra otrohetsaffärer än sina egna.

Pappershögarna har växt sig höga på Ola Nordströms arbetsrum. Sedan den 28 januari har han blivit tvungen att omprioritera en del. Mycket har han hunnit med, en del har han varit tvungen att ta tag i, men mycket har bara blivit liggande.

När tingsrätten ringde och berättade att det fanns två anhållna och vilka det var visste han i viss mån vilken uppståndelse han hade att vänta sig.

– Knutby var ju ett allmänt samtalsämne även kring vårt kaffebord, så i någon mån var jag beredd, men hysterin var något större än jag trott. Sedan har ju intresset hållits vid liv med lite konstgjorda medel.

Hans första intryck av den nya klienten var att han var en tämligen normal, liten, försiktig person som var lätt att jobba med.

– Han motsvarade inte alls den demoniska bild man skapat i sitt inre. Han är artig, spirituell, humoristisk och öppenhjärtig. I medierna och förundersökningen framstår han ju inte som speciellt trevlig. Och som förkunnare var han väl inte heller speciellt måttfull.

Hur känns det att försvara någon som framställs som så hemsk?

– Det är inget problem för en försvarare eftersom man får försvara även de som är mest osympatiska i allmänhetens ögon. Min uppgift är ju inte att rättfärdiga handlingarna, utan att se till att han får en rättvis rättegång.

– Han stämmer definitivt inte in på någon gärningsmannaprofil. Skulle han ha gjort det här har han sidor han helt lyckats dölja för sin omgivning, och den psykiater som genomförde paragraf sju-undersökningen.

Inga höga tankar

Ola Nordström har inte speciellt höga tankar om församlingen och dess ledning. Han har inte haft så mycket kontakt med församlingen, utom i början när pastorn precis blivit häktad.

– Då var det rätt täta kontakter. De skickade hjärtliga och intensiva hälsningar.

– Men då var han ju bara misstänkt för mord, tillägger han.

Han har också blivit uppsökt av ett par av församlingens pastorer.

– Det var när han började prata och antydde att han inte var den enda i ledningen som varit otrogen. Då kom de upp för att försöka få fram en hälsning om att man kunde tänka sig att ta honom tillbaka. Det kändes för mig som om det de ville säga var ”om du bara tar det lite lugnt, så ska vi ordna upp det här”.

Ola Nordström framförde hälsningen till sin klient.

– Han log väl hjärtligt åt att han lyckats skrämma upp dem lite.

Under tiden i häktet har pastorns förhållande till församlingen ändrats radikalt. Vändpunkten kom när älskarinnan släpptes och återvände till församlingen och erkände sin otrohet.

– Tidningarna var fulla av församlingens förkastelsedom, och det fick han kännedom om via mig och polisen. Redan samma dag kom en delegation frivilliga vittnen som ville ändra vad de sagt om honom.

– Han blev chockad över hur starkt de fördömde honom och han var rädd att de skulle utse honom till syndabock. Han var rädd att de skulle gå väldigt långt för att skydda församlingen. Så det blev en snabb och radikal brytning.

I dag säger pastorn att han är tacksam för häktningen som lyft bort honom ur församlingen, en miljö han nu kallar osund.

– Han har inte tagit avstånd från sin tro, men på det sätt den utövades i Knutby.

Elitstiskt tänkande

Den enda i församlingen pastorn känner respekt för i dag är Kim Wincent, honom skulle han kunna tänka sig att träffa igen. Han har för Ola Nordström räknat upp på vilka sätt han tar avstånd från församlingen.

– Han tar avstånd från det elitistiska tänkandet, där bara de riktigt rena är värdiga. Den odemokratiska funktionen, med en sjuk upphöjdhet av ledarna, en ledarkult. Han har berättat att folk kunde komma och fråga honom vad de skulle rösta på. Och han tar avstånd från irrläran som Kristi brud-budskapet innehåller.

Är det något i den här historien som har förvånat dig?

– Det är mycket som förvånat mig, en videorekonstruktion där en söt ung flicka beskriver hur hon laddar och skjuter en revolver som en professionell mördare. Jag har blivit förvånad över att det finns en kvinna som tror sig vara ägnad att ingå äktenskap med Jesus och jag förvånas över att så många ansluter sig till något som närmast verkar vara avgudadyrkan. Jag förvånas över att en människa kan ha sådan makt att styra och ställa över folks liv in i minsta detalj. Det är mycket som har förvånat mig.

Pastorn nekar till brott och kommer att överklaga om han blir fälld.

– Han kan konstatera att han har en del att förklara. Han har haft de här övertrampen. Det var en intensiv förälskelse i grannfrun, en ömsesidig, het kärlek. När hon satt häktad var han väldigt angelägen om att jag skulle försöka få fram en hälsning att han älskar henne. Han var verkligen upp över öronen förälskad.

Både Ola Nordström och hans klient räknar med en friande dom. Ola Nordström är oerhört kritisk mot bevisningen vad gäller den första hustrun, Helenes, död.

– Jag kan inte se att den kan bifallas. Det låter kanske stöddigt, men så är det.

Tre experter har uttalat sig om Helenes fall i badkaret. En av dem säger att det inte kan ha varit en olycka. Det är den experten åklagarna åberopar. Ola Nordström kommer att hänvisa till de andra två.

Barnflickans berättelse

I det andra fallet finns inget annat än barnflickans berättelse som kan ligga till grund för en fällande dom. Och där frågar sig Ola Nordström vilken tyngd man kan ge hennes vittnesmål. Hon har diagnostiserats som allvarligt psykiskt störd, med religiösa vanföreställningar. Dessutom har hon, enligt Ola Nordström, varit något av ett språkrör till Gud i församlingen. Hon har rådfrågats av så väl pastorn som andra vad Gud tycker i olika frågor.

– Jag är inte alls tvärsäker på vad hon egentligen säger. Men skulle tingsrätten bedöma det som den obestridliga sanningen är han skyldig.

Ola Nordström är inte nöjd med hur utredningen har drivits mot hans klient.

– Barnflickan har varit utsatt för suggestion. I förhören ser man en utveckling mot att min klient får en större och större roll. Polisens hypotes var given från början – någon måste ligga bakom det här. Sedan har man hållit förhören med syfte att få bevisning mot min klient.

Ingen stämpel

Nu när Knutbyärendet så smått börjar närma sig någon sorts slut har Ola Nordström börjat snegla på de försummade högarna på arbetsrummet. Han är inte rädd att det ska vara några problem att bli av med stämpeln som ”Pastorns advokat”.

– Den försvinner nog snart om ingen vill göra sig lustig på min bekostnad och kanske kommentera något jag säger med ”har du blivit frälst eller?”

För pastorn blir det kanske svårare, men Ola Nordström säger att han inte känner att det blir något problem.

– Församlingen i Knutby är han klar med. Han kommer nog att sälja sitt hus och flytta ner mot Småland. Han tänker inte jobba som pastor den närmsta tiden.

Pastorns namn och bild har funnits ute i tidningar och på Internet i flera månader. Men den man som i dag sitter häktad bär ganska lite likheter med den skäggige rundlagde man som syns i tidningarna. Redan innan han blev häktad hade han gått ner 18 kilo, och han har gått ner ännu mer de senaste månaderna. När man hämtade kläder åt honom inför rättegången var de för stora.

– Och han har rakat av sig skägget. Det var ett löfte till ”Kristi brud”  att det skulle rakas av när hon fick sitt hembud. Han var väldigt stolt när han rakade av det.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar