Åke Bonnier: Inte ens kyrkan kan avgöra om tron är äkta

Många kristna ledare reagerar nu på Migrationsverkets förhör av konvertiter.
Biskop Åke Bonnier skriver i ett blogginlägg att ingen utom Gud kan bedöma vem som är kristen på riktigt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en bloggtext som biskop Åke Bonnier riktar till Migrationsverket underkänner han försöken att genom förhör utröna om en asylsökande har en äkta tro. Han menar att det inte finns några tydliga yttre tecken som avslöjar om någon är kristen eller inte.

”När kan man säga att man är kristen ”på riktigt”? Är det när man visar sig snäll? Är det när man har blivit svensk medborgare? Är det när man har blivit medlem i Svenska kyrkan? Är det när man vet hur många sakrament som finns i de olika kyrkorna och vad det är för skillnad mellan den protestantiska (vilken?) och ortodoxa kyrkan (vilken?)?”

"Det finns en"

Inte ens kyrkan kan avgöra trons äkthet, menar Åke Bonnier. ”Men, det finns faktiskt en som avgör huruvida man är kristen eller inte och det är Gud – inte Migrationsverket, inte någon kyrka. Endast Gud kan avgöra en människas tro och Gudsförhållande. För att vara kristen är att ha en Gudsrelation…”

Han menar att konvertiter följer Paulus uppmaning att med sin mun bekänna att Jesus är herre, och att i hjärtat tro att Gud har uppväckt honom från de döda. Den bekännelsen tycker han att man ska ta på allvar, speciellt som riskerna som många konvertiter utsätter sig för är stora.

Grundlig information

Samtidigt understryker Åke Bonnier att konvertiter, och speciellt de som kommer från länder där det är farligt att vara kristen, ska undervisas och informeras grundligt innan de döps.

”Men ingen kan meritera sig till dopet. Allt handlar om nåd, sola gratia, endast nåden.”

Läs fler artiklar om Migrationsverkets kristendomsprov

Alla tidigare artiklar