Alf Svensson om bortgångne Helmut Kohl

– Jag hoppas att svenska historieböcker och svenska skolor kommer att sprida kunskap om vad ledande europeiska politiker betyder för att säkra vår framtid. Och då kan man aldrig komma förbi Helmut Kohl.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det säger Alf Svensson, kristdemokraternas partiledare åren 1973 till 2004, med anledning av den tyske förre förbundskanslerns bortgång.

Helmut Kohl var ledare för det tyska kristdemokratiska partiet CDU och förbundskansler åren 1982–1998. Han dog i sitt hem i Ludwigshafen vid en ålder av 87 år.

Han var den politiker som innehaft förbundskanslersposten under längst tid i Tysklands historia och den som tog landet genom återföreningen mellan öst och väst.

Bara 19 dagar efter DDR:s kollaps den 9 november 1989 presenterade han ett tiopunktersprogram för Tysklands återförening. Den 3 oktober 1990 var det förverkligat, välsignat av omvärlden och det fanns åter bara en tysk stat.

– Han var en av Europas största ledande politiker och EU:s största förkämpe. Att lyckas få ihop Öst- och Västtyskland är en av de största bedrifterna en politiker kunde ha gjort, säger Alf Svensson till Dagen.

Många var emot

Han minns väl tiden då debatten om Öst- och Västtysklands eventuella återförening rasade.

– Det skulle bli dyrt, men det var inte bara västtyskarna som var skeptiska. Margaret Thatcher i Storbritannien och François Mitterrand i Frankrike var emot; man var rädd för konsekvenserna om Tyskland åter skulle bli den stora och starka nationen.

– Helmut Kohl förstod det och däri ligger hans storhet. Det var bland annat därför han var så mån om det europeiska samarbetet och den europeiska gemenskapen.

Stor respekt

Efter två världskrig förstod Kohl att Europa inte enbart handlar om handels- och försvarspolitik, utan om att de europeiska länderna ska känna sig trygga med varandra.

– Därför var EU ett så viktigt projekt för Helmut Kohl. Han såg införandet av den gemensamma valutan euron inte bara som en fråga om det pekuniära utan som ett sätt att komma varandra närmare politiskt och säkra freden och framtiden för Europa, säger Alf Svensson, som efter sin mångåriga karriär som kd-ledare var åren 2009-2014 ledamot av Europaparlamentet.

– Kohl skaffade sig också respekt och förtroende hos Gorbatjov i Sovjetunionen, Kina och USA. Han var en politiker vars motståndare kände att de ändå kunde lita på.

Avgörande kraft i Europa

Alf Svensson har många personliga minnen av Helmut Kohl som han träffade regelbundet när de europeiska kristdemokratiska ledarna möttes i Europeiska kristdemokratiska unionen.

– Han var oerhört kraftfull. Jag hamnade i den europeiska politiken 1975 och umgicks med kristdemokratiska ledare från en rad europeiska länder. Flera av dem var premiärministrar. Det var ingen som helst tvekan om att Helmut Kohl var den store och starke i sammanhanget. Hans ord vägde mycket tungt och alla lyssnade särskilt noga när han talade.

Enligt Alf Svensson är det tack vare Helmut Kohl och Tyskland som kristdemokratin var och är en avgörande kraft i stora delar av Europa. Ett arv som förs vidare av Angela Merkel som i dag är Europas främsta ledande politiker.

– Jag hoppas att svenska historieböcker och svenska skolor kommer att sprida kunskap om vad ledande europeiska politiker betyder för att säkra vår framtid. Och då kan man aldrig komma förbi Helmut Kohl.

Var Helmut Kohl kristen "på riktigt", då?

– Ja. Jag har varit med honom på gudstjänster både i Tyskland, Schweiz och Rom. Jag skulle aldrig säga något annat än att han var en hedervärd kristen. Och hans parti CDU (se fotnot) har alltid betonat c:t i namnet.

 

Fotnot: Det tyska kristdemokratiska partiet CDU:s fullständiga namn är Christlich Demokratische Union Deutschlands.