Alice Bah Kuhnke försvarar minskat stöd till samfunden

Trots att regeringen kraftigt drar ner på bidragen till trossamfund är de fortfarande prioriterade. Det menar ansvarig minister, Alice Bah Kuhnke (MP), som betonar att regeringens bidrag främst ska gå till att skydda religionsfriheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!