Allt du behöver veta inför påvebesöket

Kan jag få se påven? Varför Lund? Har påven twittrat om Sverigebesöket än? Dagen har svaren.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Läs Dagens direktrapportering från påvens besök.

Varför kommer påven till Sverige?

Påve Franciskus besöker Sverige för att uppmärksamma att det är 500 år sedan reformationen inleddes. Han företräder Katolska kyrkan i mötet med Lutherska världsförbundet.

Men varför Lund av alla ställen?

Ja, varför väljer påven inte huvudstaden Stockholm till exempel? Då måste vi utgå ifrån att det här är ett kyrkligt besök, inte ett statsbesök. Då spelar kyrkliga center en viktigare roll. Förra gången Sverige hade ett påvebesök var 1989, och då styrde Johannes II Paulus kosan mot Uppsala, Sveriges kyrkliga huvudstad. Anledningen till att det blev Lund den här gången sägs vara på initiativ från Vatikanen. Motiveringen sägs att staden har varit ett viktigt kristet center under lång tid, för såväl katoliker som lutheraner, och därmed en bra plats för ett ekumeniskt möte. Att det var i Lund som Lutherska världsförbundet bildades, år 1947, ska också ha spelat en viss roll i valet av stad.

Hur länge stannar påven?

Två dagar. Den 31 oktober-1 november är hans Sverigeresa inplanerad.

Vad kommer påven att göra?

Påven kommer att leda en gudstjänst i Lunds domkyrka. Utöver det kommer han att träffa en rad personer, bland annat en del kyrkoledare. Se påvens schema till höger.

Kan jag som privatperson få se påven?

Har du inte redan fått tag på en biljett till måndagens event eller tisdagens mässa är det troligtvis försent nu. 

Vem ansvarar för besöket?

Det är Vatikanen och Lutherska världsförbundet som bjuder in till den historiska högtiden. Men värdar för besöket är Svenska kyrkan tillsammans med Katolska kyrkan i Sverige samt Sveriges kristna råd.

Hur "unikt" är det här påvebesöket?

Alla besök är unika på sitt sätt. Men det som skiljer det här besöket från många andra påvebesök är att Franciskus åker till Sverige primärt för att träffa företrädare för lutherska kyrkor, inte katoliker. Att spekulera om historiska skeenden innan de har inträffat är så klart vanskligt, men visst finns det möjlighet att påvebesöket kommer sätta avtryck, troligtvis som symbolhandling för den världsvida ekumeniken. Men påvebesöket kanske kommer bli unikt på något helt annat sätt, det återstår att se när det är dags.

Har påven twittrat om sitt Sverigebesök än?

Nej. Påven är en mycket sparsmakad twittrare. Men det händer att han skriver om sina resor på Twitter, vilket brukar sätta igång en våg av kommentarer. Med cirka 23 miljoner följare, uppdelat på fem konton, på fem olika språk, är han en av Twitters giganter. Om det är påven själv som sköter om kontot låter vi vara osagt.

Vad betyder påvens Sverigeresa för ekumeniken?

Mötet i Lund har förberetts noga, inte minst när det gäller ekumenik. Gemensamma teologiska skrifter har tagits fram, där katoliker och lutheraner numera kan enas om samma historieskrivning, och i vissa fall enats om att vara oeniga, exempelvis när det gäller nattvarden. Den ekumeniska gudstjänsten som ska hållas blir därför mer en symbol för allt arbete som redan gjorts, och kanske blir en historisk milstolpe att blicka tillbaka mot. Sverige är redan ett land där ekumeniken gått väldigt långt, och katoliker och lutheraner möts redan regelbundet, inte minst i paraplyorganisationen Sveriges kristna råd. Att påvebesöket skulle spränga nya ekumeniska barriärer är därför inte troligt.

Borde inte reformationen uppmärksammas nästa år, för det är trots allt 499 år sedan Luther spikade fast sina teser på kyrkdörren i Wittenberg?

Anledningen är att reformationsåret inleds den 31 oktober 2016, och det är alltså ett årslångt projekt som till slut går i mål på den faktiska 500-årsdagen av reformationen.

Varför får påven mycket mer uppmärksamhet än de lutherska kyrkoledarna som också kommer till Lund?

Inget ont om kyrkoledare som Munib Younan och Martin Junge, men påven har en något tyngre stjärnglans kring sig. Påve Franciskus leder trots allt världens största kristna kyrka. Det finns över 1,2 miljarder katoliker i världen, vilket kan jämföras med de drygt 72 miljoner lutheraner som samsas i Lutherska världsförbundet. De lutherska kyrkorna har heller inte ett andligt överhuvud på samma sätt som katolikerna, utan är uppdelade i 145 olika kyrkor, där Svenska kyrkan är en av de största till antalet medlemmar.

Kommer påven vara säker under sitt Sverigebesök?

I det världspolitiska läge som råder finns det en hotbild mot påven, inte minst har Islamiska staten hotat såväl påven som Vatikanen upprepade gånger. Räkna med ett stort säkerhetspådrag under påvebesöket.

Fakta: Påvens Sverigebesök

Måndag den 31 oktober:

11:00 Påven Franciskus anländer till Malmö Airport och blir officiellt mottagen av premiärminister Stefan Löfven.

13:50 Påven Franciskus möter kungafamiljen i Lund.

14:30 Påven Franciskus deltar i ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka.

16:40 Påven Franciskus anländer till Malmö arena.

Tisdag den 1 november:

09:30 Påven Franciskus firar en katolsk mässa på Swedbank stadion i Malmö.

12:45 Påven Franciskus reser tillbaka till Rom.