Allt färre lämnar Svenska kyrkan

Under 2014 valde betydligt färre att gå ur Svenska kyrkan än året innan. "I dag är det framförallt personer mellan 20–45 år som går ur kyrkan", säger Jonas Bromander, chef för Svenska kyrkans analysenhet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I början av 2000-talet var det många som valde att lämna sitt medlemskap i Svenska kyrkan. Fortfarande minskar medlemsantalet men den nedåtgående trenden börjar plana ut.

– Förut var det relativ jämn spridning på åldersgrupperna som aktivt valde att utträda. I dag är det framförallt personer mellan 20–45 år, säger Jonas Bromander till Dagen.

Anledningen till varför färre i dag väljer att gå ur Svenska kyrkan har därför en logisk förklaring. De människor som har velat lämna kyrkan redan har gjort det.

Minskningen av antal utträden 2014 gentemot 2013 var även väntat eftersom 2013 var kyrkovalsår.

– När det är kyrkoval och medlemmar får hem röstkort blir de uppmärksammade på sitt medlemskap och då väljer många att gå ur, förklarar Jonas Bromander.

Vid en jämförelse mellan år 2014 och 2010, som också var året efter kyrkovalsår, är det ändå färre som i dag väljer att lämna kyrkan. År 2014 lämnade totalt 0,76 procent av medlemmarna, cirka 48 000 personer, medan hela 0,86 procent lämnade år 2010.

Varför går 20–45-åringar ur kyrkan?

– Det är en period i livet då det händer väldigt mycket. Sen gör folk en ekonomisk övervägning. De börjar deklarera och blir medvetna om sina utgifter. Det är en bidragande faktor.

Reglerna kring medlemskap förändrades år 1996. Från och med då blev inte personer automatiskt medlemmar vid födseln. För att bli medlem idag krävs det att man är döpt. Det öppnar upp för ökad potential för inträde, menar Jonas Bromander.

– En positiv trend är att vi ser att fler konfirmander nu väljer att aktivt bli medlemmar, säger han.

Svenska kyrkan har i dag totalt 6,5 miljoner medlemmar.