Allt mindre fattigdom i världen

Antalet fattiga människor i världen minskar rekordsnabbt. Det innebär att millenniemålet om en halverad andel människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag till år 2015 i princip redan har uppnåtts.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De positiva siffrorna presenteras i årets Human Development Report (HDR) från FN-organet UNDP. Rapporten som har fått namnet ”Syds uppgång: Mänskliga framsteg i en värld av mångfald” talar om en massiv fattigdomsminskning. Det slås också fast att uppgången saknar motstycke – både vad gäller hastighet och omfattning. ”Aldrig tidigare har levnadsvillkoren och framtidsutsikterna förändrats så dramatiskt, så snabbt och för så många människor.”

”Trenden är tydlig”

Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm, har ofta kritiserat rapporteringen kring fattigdomen i världen för att inte vara faktabaserad. Han säger sig inte alls vara förvånad över de nya rapporterna utan menar att de stämmer väl överens med verkligheten.

– Jag förstår inte att folk fortsätter att gissa när det finns statistik. Trenden är tydlig, fattigdomen minskar. Men det finns flera osäkerhetsfaktorer. Bland annat är statistiken ofta några år gammal, dessutom är felmarginalerna stora, säger han till Dagen.

De så kallade BRIK-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har tidigare hyllats för ländernas ekonomiska utveckling. Men den nya HDR-rapporten visar att fler än 40 utvecklingsländer har överträffat förväntningarna när det gäller framsteg i mänsklig utveckling under de senaste decennierna. Några av de positiva exemplena är Chile, Ghana och Thailand.

Fortsatta satsningar

Enligt ett pressmeddelande från svenska UNDP kan framstegen till stor del förklaras av fortsatta satsningar på utbildning, hälsovård och sociala program samt ett ökat utbyte och samarbete med en allt mer sammankopplad värld.

En politisk ovilja

Men det finns några stora orosmoln – bland annat miljöproblemen och klimatförändringen. Enligt rapporten riskerar antalet extremt fattiga att öka med upp till tre miljarder år 2050 om inte miljökatastrofer avvärjs genom samordnade globala åtgärder.

Rapporten varnar också för att politisk ovilja att ta tag i problem kan leda till oroligheter, särskilt om de ekonomiska möjligheterna inte håller jämna steg med utvecklingen inom exempelvis utbildningsområdet. Den så kallade Arabiska våren tas upp som ett tydligt exempel.

Minskad fattigdom

UNDP:s HDR-rapport bygger sedan 2010 delvis på Global Multidimensional Poverty Index (MPI) från Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI). OPHI går dock ett steg längre och analyserar MPI ännu mera ingående. Deras rapport, som presenterades några dagar efter HDR-rapporten, bekräftar UNDP:s slutsatser.

OPHI:s chef Sabina Alkire skriver i sin sammanfattning att 18 av de 22 länder som har klassificerats som ”MPI-fattiga” kraftigt har minskat sin fattigdom. De största förbättringarna har skett i Nepal, Rwanda och Bangladesh följt av Ghana, Tanzania, Kambodja och Bolivia.

100 länder

Sabina Alkire skriver också att om fattigdomen fortsätter att minska i samma takt kommer hälften av de 22 länderna att ha raderat ut sin MPI-fattigdom inom 20 år, 18 av länderna inom 41 år och de resterande fyra länderna inom 95 år.

Enligt OPHI:s rapport levde totalt 1,6 miljarder människor i ”multidimensionell” fattigdom (MPI-fattigdom) 2013. Den fattigaste miljarden bor i 100 länder. Majoriteten finns i södra Asien, Indien står för den största andelen med 40 procent medan regionen söder om Sahara i Afrika står för 33 procent.

 

Fakta:

MPI analyserar fattigdomen på individnivå. Tio (vägda) indikatorer (kost, barnadödlighet, antal år i skolan, skolgång, bränsle för matlagning, sanitet, vatten, elektricitet, golv och tillgångar) används i bedömningen och om någon har det dåligt ställt i minst en tredjedel av kategorierna anses personen vara ”MPI-fattig”. Ju fler indikatorer som visar på en brist desto högre är fattigdomen.

Debatt