21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Alpha lanserar nytt tv-koncept

Ger nya möjligheter att anordna Alpha-kurser i kyrkan och i hemmet.

Ända sedan Alpha grundades i England för 30 år sedan (och kom till Sverige för 20 år sedan) har grundkonceptet varit detsamma – mat, föredrag och samtal.

Men nu lanseras Alpha 2.0.

– Det är den största nysatsningen som Alpha har gjort, säger Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha Sverige, till Dagen.

– Hittills har Alpha-kurserna varit beroende av föredragshållare, oftast i form av pastorer, men det har under lång tid funnits ett behov av att inte vara så beroende av dem, inte minst för små församlingar med knappa resurser.

Som en konsekvens har Alpha erbjudit inspelade föredrag.

– Men även om de har varit bra så är det tämligen endimensionellt att titta på ett inspelat föredrag på tv. För några år sedan bestämde Alpha därför att göra tv på riktigt.

Programledare gör resa i kristen tro

I den engelskspråkiga produktionen – som nu har översatts till svenska med hjälp av ekonomiskt bidrag från Sveriges frikyrkosamråd – tar två programledare med Alpha-kursdeltagarna på en resa i kristen tro, en resa som även går till en rad olika länder (bland annat Israel, Hongkong och Chile) beroende på vad temat för avsnittet är.

– Det är samma ämnen som Alpha-kursen alltid bestått av, men man närmar sig dem på ett annorlunda sätt, betonar Carl-Henric Jaktlund som berättar att programledarna, pastorsadjunkten Toby Flint och brittiska tv-personligheten Gemma Hunt, har en tydlig roll och driver berättelsen framåt.

Personliga vittnesbörd

– I varje avsnitt medverkar även Nicky Gumbel, prästen som utvecklat Alpha till vad det är i dag. Dessutom intervjuas olika experter, exempelvis forskare, och det ges utrymme för en rad personliga vittnesbörd. I och med den här produktionen använder Alpha tv-mediet fullt ut.

Ny serie fokuserar på unga

Och det är inte bara den vuxna målgruppen som nu får tillgång till ett helt nytt Alpha-material. Samtidigt släpps även en motsvarande serie med fokus på ungdomar.

Vilken inverkan hoppas ni att tv-produktionerna ska få på Alpha i Sverige?

– Vi hoppas, vill och tror att det ska bli en injektion för Alpha-kurserna i landet. Det kommer givetvis att gå att ha Alpha-kurser på traditionellt sätt, men det här ger fler möjligheter för församlingarna. Nu behöver man bara fixa mat och samtalsledare. Dessutom ger det här möjlighet att ordna Alpha-kurser i hemmen där man kan bjuda in bekanta och grannar och visa filmerna i stället för att hålla föredrag på det traditionella sättet.

Alpha 2.0 är helt gratis. De första avsnitten i de båda filmserierna finns tillgängliga för alla på Alpha Sveriges webbplats. För att få tillgång till hela serierna krävs att man skapar en inloggning – men även det är gratis.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar