Anders Arborelius: Det går att bygga upp kyrkan trots att Sverige är sekulariserat

– Sverige ses som den mest sekulariserade delen av Europa, men det är ändå möjligt att bygga upp kyrkan och leva som kristen.
Det säger biskopen i Stockholms katolska stift i en intervju med den katolska nyhetsbyrån Zenit.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Zenit fick en exklusiv intervju med Anders Arborelius under hans besök i Rom tidigare i veckan. I intervjun, som gjordes med anledning av att Arborelius som den förste svensk någonsin utnämnts till kardinal i katolska kyrkan, frågade man bland annat om den blivande kardinalens förväntningar på "ett land där andelen kristna är så gott som osynlig och där den kulturella mentaliteten skiljer sig från Katolska kyrkans lära".

– Även i vår del av världen är det möjligt att leva som kristen och uppbåda intresse från de icke troendes sida. Kristna i Sverige arbetar tillsammans i en rad frågor, som migration, flyktingar och så vidare, sa Anders Arborelius.

Stort intresse för svenske kardinalen

Utnämningen av Anders Arborelius till kardinal har rönt stor uppmärksamhet i katolska medier världen över. Den svenske biskopen kommer att installeras som kardinal vid en ceremoni på Petersplatsen i Rom den 28 juni. Förutom att vara med och välja en ny påve när den tiden kommer blir en av hans främsta uppgifter som kardinal att fungera som påvens rådgivare.

På frågan vilka råd han kan tänkas ge svarade Stockholmsbiskopen att det just kan komma att handla om hur det är att bygga kyrka i ett sekulariserat samhälle.

– Om den Helige Fadern vill lyssna till mina råd, kommer jag naturligtvis att bli väldigt glad att ge dem. (...) Det går att leva som kristen i vårt sekulariserade land, som katoliker tillsammans med andra kristna, och jag tror att vi kan visa påven att Europa inte är förlorat för kristendomen.