Anders Gerdmar lanserar elva punkter för en ny reformation

UPPSALA. Han ”spikar upp” elva punkter för en ny reformation till apostolisk kristendom. Det sker samma vecka som påven och 500-årsminnet av Martin Luthers reformation har stått i centrum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Reformationen är inte avslutad, Gud vill forma sin församling på nytt, säger Anders Gerdmar, som efterlyser mer av det övernaturliga i kyrkorna och vill betona Guds ord, Bibeln, som enda grund för den kristna tron.

Anders Gerdmar är docent i Nya testamentets exegetik och rektor för Skandinavisk teologisk högskola, som i veckan har inbjudit till ledarkonferensen Re-Formation i Uppsala.

”Religiöst väsende”

Gerdmar, som har sin hemvist inom trosrörelsen, är också författare till boken ”Guds ord räcker”, där han argumenterar för evangelisk tro i förhållande till romersk-katolsk.

Men när han nu i veckan vände sig mot ”religiöst väsende” och mot ”traditioner som gått i stå” så riktade han sig inte bara till katolska kyrkan utan till hela kristenheten, där han menade att sådant smyger sig in.

– Religionen har tagit över även i gamla väckelser. Det blir fossiler kvar, något förstenat. När vi drabbas av det religiösa väsendet så blir det inte Jesus på riktigt. Man lägger inte händerna på de sjuka, som Jesus gjorde, förklarade han inför ett 80-tal åhörare i Baptistkyrkan i Uppsala, och säger samtidigt att det självklart finns mycket äkta liv i samma väckelser.

Anders Gerdmar framhöll att Europa och Sverige ”blöder” just nu, att människor ”går förlorade” för att de inte har fått tag på Jesus. Sekulariseringen och islamiseringen såg han som två andra problem vid sidan av religiöst väsende.

Colin Urquhart, karismatisk anglikansk präst från Storbritannien, gav en dyster beskrivning av det kristna Sverige i konferensen.

– Vad har hänt i Sverige? Jag brukade höra om Andens eld. Nu hör jag i stället om förvirring och splittring, sa han.

Omvändelse och tro

Efteråt frågar Dagen Anders Gerdmar om det är några särskilda områden i kyrkorna han tycker har stelnat. Hans svar blir att lyfta fram betydelsen av att förkunna omvändelse och tro, liksom under och tecken.

– Jesus på riktigt är vad det handlar om, säger han.

Fakta:

Reformerad apostolisk kristendom

Anders Gerdmars­ elva punkter:

1. Guds ord som enda fundament.

2. Det fulla evan­geliet om frälsning genom Jesus Kristus­.

3. Rättfärdighet genom­ tro.

4. De troendes tjänst.

5. Tjänstegåvor som utrustar Kristi kropp.

6. Ett heligt liv genom den helige Andes kärlek och frukt.

7. Kraften genom tecken och under.

8. Andens koinonia (gemenskap).

9. Rötterna i Israel.

10. Livet i Anden.

11. Marana tha. Herre, kom!